Werkbaar werk maakt je bedrijf aantrekkelijker en vermijdt dat werknemers het bedrijf vroegtijdig verlaten. Het betekent ook respect tonen voor het personeel. Daarom staat werkbaar werk hoog op de agenda van het sociaal overleg.

Meer werkbaarheid vraagt maatwerk. Afspraken op maat van het bedrijf, soms afspraken op maat van één of enkele werknemers. Bovendien vereist het moed om ‘out of the box’ te denken en nieuwe pistes te verkennen. Het boek Werkbaar Werk – Inspiratie voor voedingsbedrijven, dat Bea Bossearts in opdracht van Alimento schreef, biedt bedrijven een instrument om deze afspraken te maken. Geen handleiding, maar wel inspiratie om de cao af te sluiten.

Tien sporen tot werkbaarheid

Werkbaar Werk – Inspiratie voor voedingsbedrijven schetst tien actiesporen die werk werkbaarder kunnen maken. Dit gebeurt aan de hand van good practices die Bea Bossearts vond bij tien Belgische en drie buitenlandse voedingsbedrijven. Ze toont ons wat daar op de werkvloer gebeurt op het vlak van werkbaarheid. Ook de struikelblokken en de manier waarop deze kunnen worden aangepakt, komen aan bod.

Jong en oud

Het onthaal van nieuwe medewerkers is een van de pistes in het boek. Met een goed onthaalbeleid integreren nieuwkomers niet alleen sneller in het bedrijf, ze voelen zich ook beter in hun vel en zijn sneller productief.

Bovendien vermindert een goed onthaalbeleid ook de stress bij de collega’s die met de nieuwkomers samenwerken. Een goed onthaalbeleid kan werk werkbaarder maken voor nieuwelingen én anciens. Ons boek geeft concrete voorbeelden van een goed georganiseerd onthaal, met speciale aandacht voor een vlotte integratie van uitzendkrachten.   

Een ander spoor in dit boek beschrijft hoe leidinggevenden in de praktijk succesvol kunnen worden klaargestoomd en ondersteund. Opleiding en begeleiding van leidinggevenden helpt de betrokkenen en hun collega’s. In heel wat voedingsbedrijven zijn de teamleiders immers doorgestroomd uit uitvoerende functies. Voor hen is leidinggeven nieuw: ze moeten vaak zoeken naar een nieuw evenwicht. Uit vakliteratuur blijkt zelfs dat een slechte relatie met de leidinggevenden een van de belangrijkste redenen is waarom mensen een bedrijf verlaten.

Naast deze voorbeelden, komen ook ergonomie en zelfroostering uitgebreid aan bod. Verder belicht het boek doeltreffende strategieën op het vlak van welzijn, gezondheid en loopbaanbegeleiding, net als een specifieke aanpak voor oudere werknemers. Kortom, dit boek is een onmisbare leidraad voor de bedrijfsleiders en sociale partners bij het invullen van hun cao ter verbetering van de werkbaarheid.

Meer weten

Klik hier om het boek Werkbaar werk - Inspiratie voor voedingsbedrijven te lezen.

Lees zeker ook de andere uitgaven van Alimento over diverse aspecten van werkbaar werk:

- Werkbaar werk, ook in ploegen? Hoe ploegenwerk organiseren in de Belgische voedingsindustrie?

Kortcyclische arbeid: kan het ook anders?

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven
.