De Intersectorale Handleiding Non-Discriminatiecode is een handige leidraad voor bedrijven die een non-discriminatieclausule in hun bedrijfsbeleid wensen op te nemen.

De antidiscriminatie-wetgeving wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden uit een bedrijfscontext. De handleiding bevat ook voorbeelden van non-discriminatiecodes, een voorstel van een plan van aanpak en een bundeling van bronnen waar je terecht kan voor meer advies en informatie.

Daarnaast kunnen we deze online tool/online opleiding voor managers en HR-verantwoordelijken over de non-discriminatiewetgeving aanraden: www.ediv.be

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven