“Toen ik in 2012 bij Lupulus startte, was ik de vijfde werknemer,” vangt productieverantwoordelijke Damien aan, “na de oprichter, zijn twee zonen en een medewerker. Ik kwam van een grote industriële brouwerij die 1.200 hectoliter per uur produceerde. Hier maakten we er 3.000 … niet op een uur, maar op een jaar! Iets meer dan tien jaar later is dat 45.000 hectoliter. Vijftien keer meer dan toen ik hier aankwam!” Hiermee ging een bijna even sterke personeelsstijging gepaard. En die veranderingen vroegen een andere manier van werken.

Neuzen in dezelfde richting 

Damien nam deel aan het vierdaagse Innovatielab: anders organiseren van Workitects. “Ik ben er met twee directieleden naartoe gegaan”, vertelt hij. “Het was goed om dit samen te doen. Het dicht de kloof die er vaak is tussen productie en directie. Hoe groter het bedrijf werd, hoe meer de directeurs achter hun bureau doorbrachten en hoe minder op de werkvloer. Na het innovatielab waren we het in ieder geval eens over de koers die we wilden varen: het beste bier van de wereld maken."

Welomlijnde rollen

"Door het innovatielab zijn we ons gaan afvragen: Wie doet wat? En is het echt aan die persoon om die taak te doen? Moet een labo-assistente de loten registreren en de flessen tellen bijvoorbeeld? Nee, het labo is er om te garanderen dat het lot de vereiste kwaliteit heeft. De labo-assistente deed de registratie van de loten omdat ze meer vertrouwd is met computers dan de mensen op de vloer. Nu hebben we mensen opgeleid zodat het effectief een productiemedewerker is die dit doet."

Mensen kaarten in handen geven

“Door mensen verantwoordelijkheden te geven, wordt het werk beter uitgevoerd”, merkt Damien op. En het voegt waarde toe aan jobs. “Een van onze brouwers is nu bezig met 5S. Hij is het project bij iedereen gaan voorstellen. Dat alles een vaste plaats heeft en dat ieders medewerking hiervoor nodig is. Door met de mensen te praten en hen te betrekken, zette hij een mentaliteitswijziging in gang en werden er meteen al actiepunten en oplossingen geuit.”

Impact van automatisering op de mens

Ondertussen groeit Lupulus verder en komt er een gloednieuw gebouw bij met een sterk geautomatiseerde productielijn. Dat roept wederom vragen op rond arbeidsorganisatie en de impact van automatiseren op de mens . “De nieuwe werkomgeving baart sommigen zorgen”, beaamt Damien. “Niet iedereen ziet zichzelf een hele dag voor een scherm zitten, wachtend op een storing om iets te kunnen doen. We moeten die mensen geruststellen en ervoor zorgen dat ze nieuwe competenties opdoen. De eerste zes maanden worden moeilijk, maar Workitects gaf ons tijdens het innovatielab genoeg handvaten om ook hiervan een succes te maken!”

Benieuwd? Beluister de podcast waarin Damien de inzichten meegeeft die Lupulus tijdens het innovatielab opdeed. Damien is intussen nieuwe wegen ingeslagen. We wensen hem veel succes.

Het 'Innovatielab: anders organiseren'

Tijdens vier praktische sessies buigen de deelnemende bedrijven zich over acht sleutelelementen. Elk bedrijf wordt een opdracht toegewezen waarvoor ze eerst het probleem moeten analyseren en vervolgens een actieplan moeten opstellen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven