Doelstelling:

Jongeren een juist beeld geven van  de industrie van vandaag en de uitdagingen van morgen, zodat ze onbevooroordeelde studiekeuze kunnen maken.

Doelgroep:

Er bestaan 2 versies van deze quiz:

  1. Leerlingen vierde jaar secundair onderwijs
  2. Leerlingen eerste graad zowel A- als B-stroom

Beschrijving:

De tool is een interactieve quiz om een realistische kijk op de industrie te krijgen. Deze quiz kan je zelf uitvoeren op school.

Versie 1 - Leerlingen vierde jaar secundair onderwijs

Een kant-en-klare presentatie met foto’s, spelletjes en filmpjes biedt materiaal om in 2 tot 4 lesuren de wereld van de industrie te verkennen.

Elk onderdeel bestaat uit een basisversie of een uitgebreide versie:

Invulbladen:

Versie 2 – Leerlingen eerste graad, zowel A- als B-stroom

Stimulerend kiezen is een quiz voor jongeren uit het tweede jaar SO. Via een competitief spel in 5 rondes krijgen de jongeren een realistisch beeld van bedrijven, de activiteiten die er plaatsvinden en de functies/beroepen van mensen die er werken. Het gaat ook over veiligheid, milieubewustzijn en kwaliteit. In de laatste ronde gaat het over de jongeren zelf: over hun talenten en interesses.

De quiz neemt 2 lesuren in beslag en past perfect in het vak techniek, bij maatschappelijke vorming of bij talentverkenning en studie-oriëntering.

Er is een aparte versie voor het 2de jaar A-stroom en voor het 2de jaar B-stroom.

De quiz zelf is een PowerPoint presentatie met foto’s en filmpjes:

De handleiding voor de leerkracht, die stap voor stap aangeeft wanneer te klikken en wanneer welk antwoordblad uit te delen.

De antwoordblaadjes voor de teams. Bij rondes 1 tot 4 is er slechts 1 invulblad per team nodig, bij ronde 5 is er een individueel invulblad per leerling.

Het Beroepenhuis vzw kan indien gewenst een kennismaking met de quiz voorzien op een studiedag of kan in de klas de quiz komen uitvoeren met de leerlingen bij wijze van voorbeeld. Contacteer info@beroepenhuis.be.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Screenshot

Terug naar boven