Het industrieel leercontract (ILW)i kwam via de 6de staatshervorming onder Vlaamse bevoegdheid. Via een ILW konden jongeren uit de centra leren en werken in een systeem van 2 dagen opleiding en 3 dagen tewerkstelling op een praktische manier een beroep leren. Het ILW is echter uitdovend.

Vanaf 1 september 2016 kunnen enkel nog OAO-contracten (Overeenkomst Alternerende Opleiding) en deeltijdse arbeidscontracten worden afgesloten voor jongeren in de centra leren en werken en de Syntra-leertijd. De lopende ILW-contracten kunnen tot de einddatum van het contract worden verdergezet.

De sectorale partnerschappen beheren de OAO-contracten. Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen.

Om een jongere met een OAO te kunnen aanwerven, moet een bedrijf erkend worden. Het overzicht van alle erkende bedrijven komt op een website WeLP.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven