Doelstelling:

Dankzij deze tool kan je:

 • functie- en competentieprofielen beheren die al in het bedrijf aanwezig zijn
 • de huidige en toekomstige competenties van je medewerkers positioneren
 • opleidingsplannen opstellen

Doelgroep – Gebruikers:

 • HR-manager
 • Productieverantwoordelijke
 • Nabijheidsomkadering

Doelgroep – Begunstigden:

 • HR-manager
 • Productieverantwoordelijke
 • Nabijheidsomkadering

Toolformaat:

Beschrijving:

Gebruiksvriendelijke tool dat het bedrijf vlot zelf kan instellen, met een focus op competentiebeheer:

 • de realisatie van functiebeschrijvingen
 • de ontwikkeling van de competenties van uw medewerkers
 • het overzicht van de competenties van uw medewerkers of van uw teams

De taken en de competenties van eender welk beroep in de voedingsindustrie kan je met deze tool beheren, bijvoorbeeld van de afdelingen productie, onderhoud, logistiek, administratie, …

De tool kan ook:

 • uw aanpak van competentiebeheer ondersteunen
 • optimalisering van de opleidingen voor uw medewerkers mogelijk maken
 • helpen bij het zoeken naar sectorale (of subsectorale) functiebeschrijvingen

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Screenshot

Terug naar boven