Hoe bereid je de komst van je nieuwe werknemer voor? Enkele tips ...   

 1. Spreek met de nieuwe werknemer duidelijk af waar en bij wie hij zich de eerste werkdag mag aanmelden en vraag deze persoon om de nodige tijd vrij te maken voor het onthaal.
 2. Zorg ervoor dat de nieuwe werknemer zich welkom voelt door zijn komst voor te bereiden:
  • Licht de collega’s in
  • Leg in de mate van het mogelijke de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en dergelijke klaar  
  • Maak afspraken over de taken die de nieuwe werknemer de eerste dagen zal uitvoeren
 3. Ga na welke informatie de nieuwe werknemer tijdens zijn eerste werkdagen moet krijgen, vb over de jobinhoud, maar eveneens over praktische afspraken, veiligheid, kwaliteit, .... Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een onthaalchecklist en een onthaalbrochure (*).
 4. Duid een of meer werknemers aan die de rol van peter/meter voor de nieuwe collega willen opnemen en vraag hen hiervoor tijd te willen vrijmaken. Collega’s met veel ervaring zijn meestal geschikte ‘meters/peters’. Daarnaast blijft de leidinggevende of zaakvoerder uiteraard verantwoordelijk voor het onthaal van de nieuwe werknemer.
 5. Wees concreet en realistisch in je verwachtingen naar de meters/peters toe en geef hen de nodige ondersteuning (opleiding, tijd, ruimte) om deze rol te kunnen vervullen.
 6. Werk een opleidingsplan uit voor de nieuwe medewerker of zorg er tenminste voor dat de nodige interne coaching om nieuwe dingen aan te leren beschikbaar is. Bedenk daarbij dat elke bakkerij anders functioneert. Ongeacht de ervaring van de persoon, zal er dus altijd ruimte moeten zijn voor leren.

 

Informeer nieuwe werknemers en stagiairs onder andere met een onthaalbrochure. Alimento biedt je een voorbeeldbrochure aan in Word-formaat, die je zelf kan aanpassen op maat van je bakkerij.

 

Wens je hierbij ondersteuning?
Neem dan gerust contact op met Lieve Ruelens voor gratis coaching bij het uitwerken van een structurele onthaalprocedure en/of -brochure. Ondersteunende informatie met praktische voorbeelden en tips vind je op www.beteronthaal.be.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven