Outplacement is een externe dienst waarbij ontslagen personen advies krijgen en intensief worden begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe job

In welke gevallen is outplacement mogelijk?

Een werkgever is verplicht om een ontslagen werknemer outplacement aan te bieden. De ontslagen persoon moet hiervoor wel aan volgende voorwaarden voldoen: 

  • Niet ontslagen zijn om dringende reden

  • Minstens 45 jaar oud zijn

  • Minstens een jaar zijn tewerkgesteld bij de werkgever die een einde aan het arbeidscontract stelt; 

  • Recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of een verbrekingsvergoeding die een periode dekt van minstens 30 weken (zie website van de RVA). 

Kostprijs?

Je werkgever staat in voor de kosten van de outplacementdienst. Deze kan een deel van deze kosten recupereren bij de RVA. In ruil hiervoor vraagt de RVA dat bepaalde voorwaarden op het vlak van de tewerkstellingscel, outplacementbegeleiding en nieuwe tewerkstelling worden nageleefd. Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA. 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven