Digitalisering en automatisering zijn een must voor elk voedingsbedrijf dat competitief wenst te blijven. In de productiehal worden processen geautomatiseerd, de data wordt bijgehouden en – soms in real time – geanalyseerd voor verdere optimalisering. Zo’n kwantumsprong is voor de operatoren niet altijd evident en toch wordt net van hen verwacht dat zij de lijn draaiende houden.

Daar blijft het meestal niet bij. Vaak worden ook ondersteunende processen zoals training en planning gedigitaliseerd. Informatie wordt niet langer mondeling tijdens de ploegenwisseling doorgegeven, maar via email of een digitaal platform. Vele teams ervaren ook deze wijzigingen als erg ingrijpend.

Van droom naar werkelijkheid

Digitaliseren biedt meestal fantastische vooruitzichten, maar in de praktijk blijkt de invoering soms te haperen. Hoe zorg je ervoor dat het in jouw bedrijf wel een succes wordt? De menselijke factor blijkt hiervoor doorslaggevend te zijn: medewerkers en leidinggevenden moeten zich ondersteund voelen tijdens het hele veranderingsproces. 

Nieuwe machines, nieuwe procedures, nieuwe technologieën … zetten de werkvloer vaak op zijn kop omdat de taken van de medewerkers grondig wijzigen. Dat houdt in dat ze nieuwe competenties moeten aanleren en nieuwe werkwijzen onder de knie krijgen. Het is belangrijk om daar voldoende oog voor te hebben en daarover open kaart te spelen met alle medewerkers. Hoe zullen ze werken? Wat moeten ze leren? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zijn plaatsje vindt in de nieuwe constellatie?

Anders communiceren

De wijzigingen gaan meestal verder dan de werkvloer alleen. Ook de communicatie tussen operatoren en leidinggevenden wordt anders: email, dashboards, digitale rapporten zijn niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dat geldt trouwens ook voor ondersteunende afdelingen. Als de productielijn digitaliseert, heeft dat bijna altijd gevolgen voor de planning, het onderhoud, de kwaliteitsopvolging … 

En vergeet ook niet dat zelfs een bijna vanzelfsprekende innovatie zoals het online aanvragen van vakantiedagen en afwezigheden voor sommige werknemers al een drempel is.

Adviestraject “impact van digitalisering op mens en organisatie”

Als je plannen maakt voor een bepaalde digitaliseringsactie in je bedrijf, denk dan tijdig na over de impact op de jobs van betrokken medewerkers, de samenwerking tussen operatoren en de rol van de leidinggevenden. Niet alleen wat je verandert telt maar ook hoe je dat doet. Heb je je medewerkers zo vroeg mogelijk in het proces betrokken?

Via een adviestraject worden mogelijke verbeterpunten voorafgaand of na een specifieke digitaliseringsactie in kaart gebracht en worden zowel arbeidsorganisatorische als HR-oplossingen geformuleerd. 

Klik hier voor meer informatie.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven