People first 

Puratos Lummen is de Limburgse tak van het Belgische voedingsbedrijf Puratos. In Lummen produceren een 125-tal mensen ingrediënten voor de bakkerij-, patisserie- en chocoladesector. Hierbij draagt men de jaarlijkse groei, innovatie en het familiale karakter hoog in het vaandel.

“‘People first’ is onze HR slogan”, vertelt HR Business Partner Liesbeth Van Criekingen. “En die slogan proberen we dag na dag om te zetten in daden. In alles wat we doen, zoeken we hoe we duurzamere jobs kunnen creëren. We geloven en bewijzen dat dit rendeert.” 

Real-time data op de werkvloer 

De gegevens op deze schermen werden initieel manueel ingegeven. “Operatoren kregen geen real-time data te zien, waardoor er minder aandacht aan werd besteed”, verduidelijkt Stefaan. Dat moest beter.

“Via PowerBI, een interactieve tool van Microsoft, creëerden we een systeem waarbij de data rechtstreeks en real-time op de dashboards gepresenteerd worden. We plaatsten bovendien bijkomende beeldschermen aan de productielijn. De operatoren kunnen op die manier een lijnspecifieke overdracht houden met hun collega’s.” En dat loont.

“Vroeger kwamen de operatoren naar mij om meldingen door te geven en te vragen welke actie er genomen moest worden. Nu volgen ze autonoom de status op en geven ze zelf meldingen in”, vertelt Stefaan tevreden. “Dankzij de real-time informatie kunnen onze ploegen korter op de bal spelen en betere beslissingen nemen.” 

Digitaliseren én organiseren 

Het is één van de vele voorbeelden van hoe Puratos Lummen digitaal evolueert. Maar dat kan enkel als ook de arbeidsorganisatie, jobs én medewerkers veranderen.

“Sommige repetitieve en zware manuele taken willen we laten uitvoeren door een cobot of AGV”, zegt Liesbeth. “Dat helpt om bepaalde jobs fysiek werkbaarder te maken. En er komt tijd vrij  - tijd die aan zinvoller werk kan worden besteed.

Op die manier ontstaan kansen om loopbanen duurzamer te maken en medewerkers zich te laten ontplooien.” 

Verbreding en verrijking 

Aan jobs en loopbanen sleutelen doen ze bij Puratos Lummen op een doordachte manier. Stefaan legt uit: “We hebben in onze productieteams vijf uitvoerende rollen gedefinieerd: afvul-, mix-, voorafwegings-, containerwas- en polyvalente operatoren. Een afvuloperator kan bijvoorbeeld, mits de nodige opleiding, ook mixoperator worden.

Naast deze rolverbreding zetten we nu ook in op rolverrijking. Hiervoor riepen we drie nieuwe rollen in het leven: ‘safety champion’, ‘quality champion’ en ‘people champion’.”

Deze drie champions-rollen zijn allesbehalve vrijblijvend. “We werkten een traject uit, met infosessies, een selectieprocedure, opleidings- en stageperiode, tot en met een heus eindwerk die de kandidaten moeten presenteren. De rollen zijn ook gekoppeld aan ons functieclassificatiesysteem en verloningsmodel”, vult Liesbeth aan. “Op die manier krijgt het rollenkader een duurzaam karakter.”  

Stap voor stap 

“Digitalisering is een medaille met twee kanten”, merkt Stefaan tot slot op. “Het helpt heel wat zaken oplossen, maar creëert tegelijkertijd nieuwe aandachts- en werkpunten. We blijven dus stap voor stap organiseren en digitaliseren, met voortschrijdend inzicht.” 

Het 'Innovatielab: anders organiseren'

Tijdens vier praktische sessies buigen de deelnemende bedrijven zich over acht sleutelelementen. Elk bedrijf wordt een opdracht toegewezen waarvoor ze eerst het probleem moeten analyseren en vervolgens een actieplan moeten opstellen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven