De nood om werkhervatting grondig aan te pakken, ontstaat meestal vanuit een concreet ervaren probleemsituatie.

Het Traject Werkhervatting wordt begeleid door erkende partners van Alimento en verloopt gefaseerd via drie tot vijf contactmomenten in het bedrijf.

Het eerste contactmoment is een kennismaking. Na de uitwisseling van een aantal bedrijfsgegevens en HR-data, leggen de contactpersoon van het bedrijf samen met de consultant de doelstelling én de voortgang van het traject vast. De concrete knelpunten die de aanleiding zijn voor het doorlopen van het werkhervattingstraject worden hierbij als uitgangspunt genomen.

Welke aspecten van werkhervatting verlopen problematisch in het bedrijf? Wat wil je bereiken met het werkhervattingstraject? Welke thema’s moeten aan bod komen tijdens de volgende sessies?

Tijdens de contactmomenten wordt er gekeken welke mogelijke maatregelen en acties om medewerkers vlot en efficiënt terug aan de slag te laten gaan, aansluiten bij de visie, de structuur en de cultuur van het bedrijf. De consultant ondersteunt het bedrijf bij het verankeren van deze maatregelen en acties in een bedrijfspolicy, een beleidskader ten aanzien van langdurige afwezigheid en de terugkeer naar de werkvloer.

Uitgangspunt hierbij is dat wanneer de afspraken en de mogelijkheden bij werkhervatting voor medewerkers helder zijn, er rust kan komen bij iedereen die in het bedrijf met deze delicate materie te maken krijgt.

Na afloop van het Traject Werkhervatting ontvangt het bedrijf een adviesrapport. Hierin wordt de bedrijfspraktijk inzake werkhervatting kort geschetst, wordt de voortgang van het werkhervattingstraject beknopt weergegeven en worden er aanbevelingen gedaan en verbeterpistes uitgezet.

Het traject werkhervatting kost 2500 euro (excl.BTW) + de vervoersonkosten van de consultant.
Alimento betaalt de kostprijs van het traject van 2500 euro terug aan jouw bedrijf.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven