In de voedingsindustrie wordt een aanvullend pensioen voor alle medewerkers opgebouwd. Voor de arbeiders sinds 1 april 2004 en voor de bedienden sinds 1 januari 2013. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het sectorale stelsel via het Fonds 2de Pijler (F2P).

Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen hun aanvullend pensioen zelf op ondernemingsvlak te organiseren. De werknemers van deze ondernemingen vallen dan ook buiten de regeling van het sectorale stelsel.

Voorwaarden

Minimum 132 dagen binnen de voedingsindustrie (bedrijven met RSZ-kengetal 048, 051, 052, 058, 258 en 848) tewerkgesteld zijn. Als arbeider na 31 maart 2004, als bediende na 31 december 2012.

Procedure

Als werkgever betaal je verplicht de bijdragen via de RSZ voor arbeiders en bedienden.

Jouw medewerkers kunnen zelf de begunstigden bepalen.

Indien jouw medewerker verandert van werkgever en niet langer binnen het PC 118/220 werkt, dan worden er geen bijdragen meer betaald voor zijn/haar aanvullend pensioen.

Zodra hij/zij met wettelijk pensioen gaat kan hij/zij zijn/haar aanvullend pensioen aanvragen.

Berekening en betaling

De door jou als werkgever betaalde bijdragen zijn een percentage op de brutolonen. Ze worden berekend in functie van de door het bedrijf gekozen formule. Je vindt hier een overzicht van de bijdragen voor arbeiders en bedienden.

Veelgestelde vragen

Het Fonds 2de Pijler stelde een lijst op met veelgestelde vragen die de werking van het aanvullend pensioen verder toelichten. Ook jij kan de lijst met veelgestelde vragen van arbeiders en bedienden raadplegen.

De formulieren die uw medewerkers moeten gebruiken om ons de nodige wijzigingen door te geven zijn eveneens te vinden op dezelfde pagina.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven