Het Loopbaanfonds ondersteunt alle werknemers uit de sector tijdens hun loopbaan. Dat gaat van gratis loopbaanbegeleiding, tot opleidingsbudgetten voor loopbaanwijzigingen en een tussenkomst voor kinderopvang.

Loopbanen zijn veel minder voorspelbaar dan vroeger. Zowel voor werkgevers als werknemers is dit een uitdaging. Voor werkgevers om genoeg mensen te vinden en te houden, voor werknemers om bij te blijven en steeds opnieuw de weg naar werk te vinden. Dikwijls kunnen we spreken van een verhoogde kwetsbaarheid, zeker ook bij kansengroepen.

Gratis loopbaanbegeleiding

Werknemers zitten vaak met vragen waar ze zelf geen antwoord op hebben.

  • Ben ik nog mee, en wat als er straks een nieuwe lijn komt?
  • Kan ik nog promotie maken, hoe dan?
  • Ik kan het ploegsysteem niet meer aan, wat nu?
  • Ik heb problemen met mijn leidinggevende, hoe ga ik daar best mee om?
  • Als ik thuiskom, ben ik op en kan ik niet meer genieten van mijn privétijd – hoe kan ik een burnout voorkomen?

Om de werknemers hierin bij te staan kunnen ze gebruik maken van gratis loopbaanbegeleiding. Dat houdt in dat ze bij een neutrale persoon en zonder medeweten van de werkgever hun loopbaan kunnen bespreken en een oplossing zoeken voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Een geschikte opleiding voor elke situatie

Werknemers hebben nu recht op extra opleidingsbudgetten voor specifieke situaties in hun carrière. Dat is bijvoorbeeld het geval als ze pas aangeworven zijn of als hun functie wijzigt. Maar net zo belangrijk is dat ze nu ook de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief opleidingen te volgen om hun carrière een nieuwe wending te geven of te boosten. Dit kunnen ze ook doen buiten hun werkgever om. Ook ontslagen werknemers kunnen hier beroep op doen.

Een goede balans werk-privéleven

De combinatie van arbeid en gezin valt soms zwaar. Zeker als er jonge kinderen zijn hebben de ouders het vaak moeilijk. Werknemers uit de voedingssector hebben daarom recht op een tussenkomst voor kinderopvang voor kinderen tot maximaal drie jaar. 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven