Voedingsbedrijven krijgen heel wat prestatie-eisen op hun bord. Toegevingen op het vlak van voedselveiligheid zijn uit den boze: enkel 100% veilig is goed genoeg. Elke productiemanager probeert daarnaast de productiviteit te maximaliseren, maar moet toch voldoende marge overhouden om te kunnen inspelen op de extra verkoop van seizoenschommelingen, commerciële campagnes of nieuwe producten. Snel schakelen is dan de boodschap. Daarnaast worden de lastenboeken klantgerichter, de series en volumes kleiner en de ‘runs’ korter. Onvermijdelijk sijpelt deze druk op de bedrijfsvoering door tot op de werkvloer waar dit – weeral – leidt tot een vraag om meer aandacht voor werkbaar werk.

Productief en werkbaar

Nu is werkbaar werk iets anders dan de machines wat trager te laten lopen of een extra paar handen aan de lijn te zetten. De mate waarin een job – of productieatelier – als werkbaar wordt ervaren hangt van heel wat factoren af en is vaak bedrijfsspecifiek. Werklast en stress spelen uiteraard een rol, maar dat geldt niet voor alle functies in dezelfde mate. Quick wins zoals ergonomische verbeteringen en juiste opleidingen mogen niet onderschat worden, maar zijn ook niet zaligmakend. 

Heel vaak moet er drastisch ingegrepen worden in de arbeidsorganisatie en dat is niet zo eenvoudig. Een goede analyse van de situatie, de pijnpunten, de mogelijke oplossingen en de afstemming daarvan op de bedrijfscultuur zijn absoluut noodzakelijk.

Een omslag doorvoeren

Met het WIFI2020-project konden bedrijven inschrijven op een innovatief project om de omslag naar een andere bedrijfsvoering te maken. In een aantal ateliers kregen ze professionele begeleiding tijdens alle fasen van hun veranderingsproces. Deze pilootprojecten lieten toe om te leren en te innoveren. Hun ervaringen zijn een voorbeeld voor de sector. Dat is meteen ook de reden waarom we die gebundeld hebben in een gemeenschappelijke uitgave: “Samen op smaak gebracht. Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst”. Eeckelaert en De Craecker laten daarin zien hoe je werkbare jobs kan ontwerpen. Arbeidsorganisatie is een belangrijke (en onderbenutte) hefboom om het werk werkbaar te houden.

Werkbaarheidsmetingen voor en na in enkele bedrijven die deelnamen aan het WIFI2020-project en hun arbeidsorganisatie aanpasten, tonen aan dat dit mogelijk is:

  • Voor 400 werknemers nam de werkbaarheid gemiddeld met 10% toe.
  • De nood aan recuperatie nam af met 12%. Dit is een belangrijke indicator van stress en uitputting, en een voorspeller voor gezondheidsklachten en absenteïsme. 
  • Medewerkers hadden maar liefst 22% minder vaak de intentie om het bedrijf te verlaten. 
  • De werknemers die meer kansen kregen om in hun job zaken uit te proberen en zich te ontwikkelen, toonden een sterkere motivatie en bevlogenheid.
  • Autonomie bij het invullen van de dagplanning bleek een belangrijke buffer tegen stress.
  • Stresserende piekmomenten kunnen zelfs gepaard gaan met een sterkere betrokkenheid en/of tevredenheid, maar enkel als mensen het gevoel hebben grip te hebben op de situatie. 
  • Een goede teamwerking, waarbij werknemers er ‘samen’ voor gaan, biedt een mentale buffer tegen wijzigende planningen en tijdsdruk. 
  • Bedrijven die inzetten op de begeleiding en kwaliteit van de leidinggevenden boeken een sterke winst op het vlak van werkbaarheid voor hun ondergeschikten. 

Libeert en Délino gingen je voor

De operatoren van Libeert hadden nood aan meer betrokkenheid en eigenaarschap op de werkvloer. Ontdek hier hoe het WIFI2020-project hen daarmee hielp met ZOT-sessies

Bij Délino pakt de saus beter dankzij de GOESTE-waarden: Gedreven, Open, Energie, Samen, Talent en Eer(lijk). Smaakt naar meer, niet?

Heb je na deze twee appetizers interesse in het boek “Samen op smaak gebracht. Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst” van Eeckelaert en De Craecker? Reserveer dan hier je exemplaar. 

Wil je zelf deelnemen aan een innovatielab? Contacteer dan Lieve Ruelens.
 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven