Wat kan een stagiair in je bedrijf komen doen?

Sommige werkgevers laten de stagiair een opdracht uitvoeren waar hun vaste werknemers geen tijd voor hebben of waaraan ze niet durven of willen beginnen.

Jongeren van hun kant willen in eerste instantie praktijkervaring opdoen. Na lange jaren binnen de schoolmuren is hun honger naar het échte werk vaak groot. Stagiairs moet je daarom succesvol weten in te zetten in je bedrijf: een jongere die geen uitdaging ervaart, kan immers geen meerwaarde bieden!

Ook het positief effect op het imago van je onderneming is van onschatbare waarde: een stagiair die kan terugblikken op een aangename en leerrijke tijd in je bedrijf, vergeet dat nooit meer en zal via mond-tot-mondreclame positieve feedback verspreiden.

Win-winsituatie voor alle partijen

Eerlijk is eerlijk, een stagiair vraagt de eerste dagen extra tijd en aandacht, maar al snel zal je ondervinden dat het om een win-winsituatie voor alle betrokkenen kan gaan.

Belangrijk: een stagiair goed onthalen en opvolgen

Op onze website www.beteronthaal.be geven we een aantal praktische tips om van een stageverhaal een successtory te maken. We belichten alvast enkele aandachtspunten.

  • Geef duidelijke informatie over je bedrijf en over de stage: geef aan op welke afdeling(en) de stagiair zal werken, wat de stage precies inhoudt, welke eigenschappen je van hem verwacht, wie hem zal evalueren en welke criteria hierbij gelden, …
  • Ga regelmatig in gesprek met je stagiair: pols naar zijn mening, naar nieuwe ideeën en naar zijn visie op jouw bedrijf en op de toekomst. De jongere voelt zich vereerd omdat je zijn mening apprecieert en zal zich nadien nóg meer willen bewijzen. Voor jou als werkgever is zo’n gesprek dan weer uitermate vernieuwend en leerrijk.
Stelt ook jouw bedrijf zich open voor studenten?

Mail ons je aanbod aan stageplaatsen en wij zorgen voor publicatie op onze website.

Meer info? Contacteer Hilde Wynen

Pepsico

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven