Alimento: Waarom anders organiseren? 

Frank: Klassieke opleidingen hebben hun limieten. Mensen volgen een opleiding, maar eigenlijk gebeurt er daarna veel te weinig mee. We vroegen ons af: ‘Hoe kunnen we kennis structureel inbedden in de organisatie?’

Tijdens het innovatielab willen we je een spiegel voorhouden. Je doen nadenken. Hoe ben je nu georganiseerd? Heb je daar weloverwogen keuzes rond gemaakt? Hoe zie je medewerkers in de toekomst samenwerken?

Als organisatie-experts geven we inzichten en kaders waarbinnen je kan reflecteren. Op het einde beslis je zelf: ‘Doen we hier iets mee of niet?’ Sommigen vinden het te vroeg, anderen zien hun buikgevoel bevestigd en nog anderen beslissen om ermee te beginnen.

Alimento: Wie schrijft zich in voor het Innovatielab?

Frank: Idealiter nemen minstens twee à drie personen van hetzelfde bedrijf deel: een directielid of zaakvoerder, een manager van de productie, iemand van hr, een leidinggevende of ploegchef. Elk vindt andere dingen belangrijk. We willen op zijn minst dat ze tot een gemeenschappelijke focus komen. Waarbij de verschillende gezichtspunten zijn samengebracht: de algemene kijk van de directie, de productiekijk en de mensgerichte kijk die typisch is voor hr.

Onze ambitie is één: om ze te doen reflecteren, twee: om tot een gemeenschappelijke taal te komen en drie: om ze onderbouwde organisatiekeuzes te doen maken: ‘Wat doen we ermee en zetten we er stappen rond?’

Hiervoor gebruiken we een sensorische aanpak. We laten ze dingen ervaren door te gaan kijken op de werkvloer. Maar ook via het simulatiespel Werkblokken bijvoorbeeld: als je zus of zo werkt, wat doet dat dan met een mens?

Alimento: Hierbij vertrekken jullie vanuit de uitdagingen van de bedrijven zelf?

Frank: Klopt. Hoewel die bij veel bedrijven gelijkaardig zijn. Men kampt met absenteïsme, presenteïsme, bepaalde ziektebeelden, te weinig betrokkenheid bij de medewerkers, onvoldoende wendbaarheid, enzovoort.

Vier dagen lang nemen we de bedrijven mee doorheen ons organisatiecanvas. Dat canvas omvat zowel de structurele als de culturele kant van een organisatie en is logisch opgebouwd. Iedereen blijft plakken op een ander niveau.

Voor de één is dat de macrostructuur: hoe werkt mijn organisatie? Anderen willen eerst een project rond leidinggevenden oppakken vooraleer verdere stappen te zetten. De output kan verschillend zijn en is dat meestal ook.

Het delen van dat proces, van de ervaringen tussen de verschillende bedrijven binnen het netwerk is enorm verrijkend en stimulerend. Deelnemers hebben vaak een aha-erlebnis.

Alimento: Welke bedrijven nemen deel aan het innovatielab?

Lieven: In 2018 zijn we begonnen met bedrijven uit de voedingsindustrie. Dat hebben we sinds een tweetal jaar opengetrokken naar andere sectoren. Nu doen de chemie en textiel ook mee.

Elk jaar hebben we nieuwe inzichten en methodieken vanuit onze innovatieprojecten. Zo hebben we een module samengesteld rond digitalisering. Naargelang de nood binnen de groep kunnen we daar tijd voor vrijmaken. 

Frank: Aan elk innovatielab nemen maximaal vier tot zes organisaties deel zodat elk bedrijf voldoende tijd krijgt om over de eigen werkingsstructuur te reflecteren. We beseffen dat een vierdaagse vrij intensief is. Daar hebben we nog wat missionariswerk te doen: dat het belangrijk is om over je organisatie en de manier van werken na te denken, en om hier tijd in te investeren.

Alimento: Zie je nog andere evoluties? 

Frank: We hebben nu vaker organisaties die al veel hebben geprobeerd. Ze kennen heel wat mogelijke oplossingen, maar hebben vaak onvoldoende het structuurvraagstuk meegenomen. Ze zitten in symptoombehandeling: ze herschrijven functieprofielen, passen de verloning aan … kortom, de fruitmandpolitiek. En ze zien dat het niet werkt. Dan weten ze: ‘we moeten verder, breder, dieper gaan’. 

Lieven: Er zijn er inderdaad bij die zware uitdagingen hebben, rond capaciteit en motivatie bijvoorbeeld. Maar er wordt zeker niet enkel bij ‘bad news’ op onze deur geklopt.

Er zijn evenveel  bedrijven voor wie zorg voor medewerkers een strategische ambitie is: ‘Hoe kunnen we mensgericht blijven en nog mensgerichter worden?’ ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen zo lang mogelijk bij ons blijven en dat ook volhouden?’ ‘Hoe kunnen we de talenten die we in huis hebben zo sterk mogelijk benutten?’ Het Workitects-kader biedt een manier om hierover na te denken en er eventueel mee aan de slag te gaan.

Het 'Innovatielab: anders organiseren'

Tijdens vier praktische sessies buigen de deelnemende bedrijven zich over acht sleutelelementen. Elk bedrijf wordt een opdracht toegewezen waarvoor ze eerst het probleem moeten analyseren en vervolgens een actieplan moeten opstellen.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven