Samenvatting
Voor bedrijven die geen milieucoördinator niveau A of B moeten hebben, is het toch zinvol om iemand in dienst te hebben die een uitgebreide basiskennis milieuproblematiek heeft.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de milieuproblematiek en die op zoek zijn naar een basisopleiding die de voornaamste aspecten aan bod laat komen.
Voor de bedrijven die niet moeten beschikken over een geschoolde milieucoördinator niveau B of niveau A is het toch zinvol iemand in dienst te hebben die een uitgebreide basiskennis heeft betreffende de milieuproblematiek.

Methode
In 8 sessies wordt met deze 'Basisopleiding tot Milieuzorgcoördinator' inzicht gegeven in deze, in sommige gevallen toch wel complexe materie.
De vertaling van theorie naar de praktijk is de rode draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is binnen uw bedrijf. De docent werkt met voorbeelden uit de dag dagelijkse praktijk.
Door het volgen van deze opleiding bent u in staat om met kennis van zaken te communiceren met instanties of bijvoorbeeld de externe milieucoördinator. U hebt inzicht in de materie en bent op de hoogte van de verschillende verplichtingen.

Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Inhoud

 • wetgevend kader, regelgeving, overzicht van betrokken actoren, interne milieuzorg
 • milieu administratie, administratieve verplichtingen
 • heffingen en aangiftes
 • milieu handhaving
 • milieu vergunningen, meldingen, veranderingen, aanvragen, hervergunningen
 • milieu voorwaarden
 • ruimtelijke ordening/ omgevingsvergunning.
 • bodembeheer:
  • bodemonderzoek
  • attesten
  • sanering.
 • afvalbeheer:
  • sortering
  • preventie
  • opslag
  • verwerking
  • waterbeheer:
  • grondwater
  • afvalwater
  • oppervlaktewater
  • hemelwater
  • lozingen
 • gevaarlijke stoffen
  • opslag en gebruik.
 • varia:
  • energiebeheer
  • mobiliteit
  • BBT

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/242/43/1201/42858/01
Tussenkomst
150 EUR/dag/dlnr (max 450/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
SBM
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven