Samenvatting
Correct opvolgen van een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie. Trouble shooting uitvoeren. Procesoptimalisaties kunnen voorstellen. De juiste technologie kunnen selecteren naargelang het type afvalwater.

Biologische afvalwaterzuivering is wereldwijd één van de meest toegepaste technologieën voor de behandeling van afvalwater. Aangezien levende micro-organismen gebruikt worden voor de zuivering van het afvalwater zijn de operationele condities van cruciaal belang. Bijgevolg dienen operatoren, procesverantwoordelijken en laboverantwoordelijken een goed inzicht te hebben in het zuiveringsproces.

Deze opleiding omvat de meest frequent toegepaste biologische zuiveringssystemen (anaeroob, aeroob) en spitst toe op het procesbeheer en operatie van deze systemen. De cursus behandelt in detail de verschillende processen, procescondities en mogelijke operationele problemen.

Doelgroep
Senior operatoren, procesverantwoordelijken en laboverantwoordelijken

Doelstelling

 • Correct opvolgen van een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie.
 • Trouble shooting uitvoeren.
 • In staat zijn tot het voorstellen van procesoptimalisaties.
 • In staat zijn de juiste technologie te selecteren afhankelijk van het type afvalwater

Methode

 • presentaties (theorie)
 • demonstraties (theorie & praktijk)
 • laboratoriumtesten (praktijk)

Inhoud

 • anaërobe waterzuiveringsinstallaties
 • actief slib systemen
 • procesverstoringen en trouble shooting in actief slib systemen
 • nitrificatie en denitrificatie
 • controle van fosforverwijdering met FeCl3 in actief slib systemen
 • moving Bed BioReactor (MBBR)
 • berekeningen voor desinfectie
 • algemeen concept data-analyse voor opvolging van waterzuiveringsinstallaties

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

Praktisch

Locatie
Gent
Referentie
IPV/191/43/1203/42857/01
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Lesgevers
EPAS
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven