Samenvatting
De vereiste kennis, vaardigheden en attitudes m.b.t. de normen en wetgeving rond voedselveiligheid. Je leert audittechnieken, communicatie- en sociale vaardigheden en hoe bij te dragen tot de continue verbetering van het kwaliteitssysteem.

Fase 1: Voorbereiding van de GMP-HACCP-opleiding

Het succes van een dergelijke opleiding wordt in grote mate bepaald door de herkenbaarheid van wat verteld wordt voor de medewerkers. Om deze reden wordt voldoende aandacht besteed aan het voorbereiden van de inhoud van de opleiding.

Fase 2: GMP-HACCP-opleidingssessies

De opleiding bestaat uit drie onderdelen waarbij afhankelijk van de voorkennis van de medewerkers bepaalde onderdelen verder uitgewerkt of ingekort kunnen worden.

1. HACCP-sensibilisatie

Sensibilisatie rond het belang van het HACCP-systeem voor de volksgezondheid én de onderneming. Tevens wordt een inzicht gegeven in de mogelijke gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid en kwaliteit van de producten (vreemde voorwerpen, chemische en microbiologische gevaren en allergenen).

2. Basisopleiding microbiologie

Aan de hand van foto's en eenvoudige cartoons wordt in een zeer begrijpbare taal, aangepast aan het niveau van de medewerkers, inzicht gegeven in de microbiologische gevaren en de elementen die deze gevaren kunnen in de hand werken. Afhankelijk van de relevantie van de microbiologische gevaren voor uw onderneming kan dit meer of minder uitgewerkt worden.

3. Het HACCP-systeem in de praktijk

Het hoe en waarom van de GMP's of basisvoorwaardenprogramma's wordt uitgelegd (optimale beginkwaliteit grondstoffen, traceerbaarheid, normen voor de omgeving/fabriek miv technisch onderhoud, reiniging en desinfectie en afvalbeheer, ongediertebestrijding en persoonlijke hygiëne) en dit alles toegespitst op de concrete bedrijfssituatie. Verder worden ook de kritische controlepunten (CCP) en belangrijkste punten van aandacht overlopen en de taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers voor een correcte beheersing ervan besproken.

Praktisch

Referentie
IPV/202/47/0103001/01
Tussenkomst
Max. 210 EUR/sessie
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven