Samenvatting
Basisinzicht in de mogelijke gevaren, de HACCP-systematiek, het leren toepassen van de HACCP-principes en het verkrijgen van commitment van de betrokken medewerkers. Ook kan in deze module een nulmeting worden gedaan als basis voor de begeleiding.

MODULE A: Basisopleiding HACCP / Autocontrole voor het HACCP-team of kwaliteitsteam

 • gericht naar de bedienden (management, leden van de HACCP-werkgroep, ploegleiders, kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, enz.)
 • doel: een basisinzicht bieden in de mogelijke gevaren, de HACCP-systematiek, het leren toepassen van de HACCP-principes en het verkrijgen van commitment van de betrokken medewerkers. Tevens kan in deze module een nulmeting plaatsvinden als basis van de begeleiding (zie module B).

Deel 1: achtergrondinformatie / historiek

 • wetgeving
 • relatie tot goede hygiënische praktijken (GHP) en goede werkmethodiek (GMP)
 • basisvoorwaardenprogramma's
 • relatie tot kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen
 • voorwaarden voor een goed HACCP-project
 • basisbegrippen uit de microbiologie
 • overzicht van de mogelijke gevaren
 • overzicht van de autocontrolewetgeving

Deel 2: de HACCP-systematiek. Bespreking van de technieken om een HACCP-systeem op te zetten op maat van het bedrijf:

 • het 14-stappenplan
 • de voorbereidende stappen
 • het opstellen van analyseplannen: de gevarenidentificatie, de risico-inschatting, de determinatie van kritische controlepunten en punten van aandacht
 • het opstellen van beheersplannen voor de CCP's en de PVA's: het vastleggen van kritische limieten en toleranties, een bewakingssysteem en corrigerende maatregelen
 • verificatie en herziening van het HACCP-plan geïllustreerd met praktische voorbeelden.

MODULE B: Begeleiding van het denkproces m.b.t. de invoering van HACCP / Autocontrole op maat van het bedrijf
Bespreking van de technieken om een HACCP-of Autocontrolesysteem op te zetten op maat van het bedrijf:

 • gericht op de leden van de HACCP-werkgroep
 • doel: op basis van de nulmeting (zie module A) het bedrijf begeleiden bij de uitwerking, de implementatie of de verbetering/ actualisatie van het HACCP-of Autocontrolesysteem voor één of meerdere productgroepen
 • wisselwerking tussen het bedrijf en de instructeur:
  • inventarisatie van de gevaren (microbiologisch, chemisch, fysisch, allergenen)
  • inschatting van de risico's en determinatie van de CCP's
  • determinatie van de limieten en de toleranties voor elk CCP
  • onderzoeken en aanpassen van de werkinstructies
  • opstellen van een bewakingsplan, een bijsturingsplan en een verificatieplan
  • herzien en bijsturen van de werkinstructies
  • implementatie van het Autocontrolesysteem o.b.v. de sectorgids

MODULE C: HACCP / Autocontrole voor het productiepersoneel

 • gericht naar de medewerkers op de werkvloer
 • doel: het vertalen van het uitgewerkte HACCP-plan naar de medewerkers op de werkvloer, en het toelichten van de autocontrolewetgeving aan het personeel op de werkvloer. Tevens wordt de link gelegd tussen enerzijds het HACCP-plan en anderzijds de GMP’s en hygiëneregels die door het vloerpersoneel moeten worden opgevolgd.
 • samen met het management en de HACCP-coördinator wordt aan de productiemedewerkers:
  • het kader verduidelijkt waarin het HACCP-plan tot stand kwam
  • de HACCP-systematiek kort toegelicht
  • de gevaren toegelicht
  • de CCP's en PVA's toegelicht
  • de beheersplannen voor de CCP's en PVA's en de bijhorende procedures toegelicht
  • het belang van hygiënisch werken en een goede werkmethodiek toegelicht
  • de taken en verantwoordelijkheden binnen het HACCP-systeem duidelijk toegelicht

Praktisch

Referentie
IPV/241/47/0169001/01
Tussenkomst
Max. 210 EUR/sessie
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Startdatum
Contacteer de lesgever
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven