Samenvatting
De werknemers op een veilige manier leren omgaan met gevaarlijke chemische producten.

Doelgroep
Alle werknemers die vanuit hun functie een normaal of accidenteel contact hebben met geconcentreerde of verdunde chemicaliën.

Doelstelling
De werknemers op een veilige manier leren omgaan met gevaarlijke chemische producten.

Benodigdheden

 • Opleidingslokaal met mogelijkheid tot projectie (projector brengen we zelf mee)
 • Projectiescherm
 • Voorbeelden van chemicaliën veel voorkomend in de voedingsindustrie: zuren, basen, logen en preparaten zoals desinfectie- en reinigingsmiddelen.

Inhoud

 • Definitie van een gevaarlijk product
 • De acute en chronische gevaren en risico’s
 • De gevaarletters en gevaarsymbolen
 • Betekenis van R- en S-zinnen
 • Een gevaarlijk product herkennen en beschermingsmaatregelen nemen
 • Beheersen van de risico’s bij normaal gebruik, opslag, overslag, intern vervoer, afvalverwijdering
 • Etikettering van producten, verschillende pictogrammen
 • Gebruik van PBM’s met praktische oefening, vooral gericht op juist gebruik van de PBM’s
 • EHBO: EHBO vermeld op de chemicaliëninstructiekaarten

Groepsgrootte
Maximum 12 personen

Duurtijd
½ dag

Praktisch

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven