Samenvatting
De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdracht.

Nieuwe wetgeving in verband met psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014
Met het KB van 10 april 2014 werd formeel de opleiding tot vertrouwenspersoon vastgelegd binnen de wetgeving van preventie en psychosociale risico’s op het werk. Voortaan dient een vertrouwenspersoon een opleiding te volgen van minstens 5 dagen, waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk besluit, alsook het volgen van een jaarlijkse supervisie (bijscholing/upgrade). Enkel erkende inrichters mogen de opleiding organiseren (lijst website FOD WASO).

Doelgroep

  • Preventieadviseurs verantwoordelijk voor het psychosociaal welzijn
  • Personeelsverantwoordelijken en HR-medewerkers
  • Leidinggevenden
  • Elke medewerker op de werkvloer.

Doelstelling
De nodige vaardigheden en kennis bijbrengen die de vertrouwenspersoon nodig heeft voor de uitoefening van zijn opdracht.

Inhoud
De volgende modules komen aan bod:

  • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon
  • De psychosociale risico’s op het werk
  • Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
  • Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

Praktisch

Locatie
Aarschot
Antwerpen
Gent
Referentie
IPV/192/43/1002/24518/03
Tussenkomst
130 EUR/dag/dlnr (max 390/dag)
Lesgevers
SECUREX vzw
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ils Stevens

Adviseur
0476 91 08 42
Terug naar boven