Samenvatting
Deze opleiding geeft de (toekomstige) chauffeur de nodige theoretische en praktische kennis en vaardigheden om het rijbewijs CE te behalen. Hierna mag de (toekomstige) chauffeur een voertuig C met aanhangwagen besturen.

Doelgroep
Iedere werknemer die een rijbewijs CE nodig heeft om zijn functie te kunnen uitvoeren.
Het rijbewijs CE is vereist als je als houder van een rijbewijs C een voertuig van de categorie C met een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg wil besturen.

Doelstelling
Deze opleiding bezorgt aan de (toekomstige) chauffeur de nodige (theoretische en) praktische kennis en vaardigheden om het rijbewijs CE te behalen. Hierdoor mag de (toekomstige) chauffeur een voertuig C met een aanhangwagen besturen.
Net zoals bij rijbewijs C moet de chauffeur zich permanent bijscholen via de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid (zie verder).

Voorwaarden

 • de cursist moet minstens 18 jaar oud zijn, indien hij een rijbewijs C heeft behaald na 09/09/09. Zoniet geldt de minimumleeftijd van 21 jaar.
 • de cursist moet houder van een rijbewijs C zijn, en moet beschikken over de basiskwalificatie (behalve voor de cursisten die het rijbewijs C behaalden voor 09/09/09. Zij worden al vakbekwaam geacht).
 • de cursist moet beschikken over een nog geldig medisch attest (geldigheidsduur = 5 jaar)

Inhoud

 • Praktijk:
  • controle van de truck
  • bedienen van de truck
  • rijden op de openbare weg
  • speciale aandacht voor het bochtenwerk, het manoeuvreren, de belading en het rendabel en economisch rijden

Duur van de opleiding
Een opfrissingsopleiding theorie wordt aangeraden, maar is niet verplicht. De cursist moet geen bijkomend theorie-examen afleggen.
Er is wel een praktisch opleidingsgedeelte (min. 8 uur) voorzien, waarna een praktisch rijexamen is voorzien.
De exacte duur van het theoretisch en praktisch opleidingsgedeelte verschilt naargelang het opleidingscentrum.

Praktisch

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven