Samenvatting
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende fysico-chemische afvalwaterzuiveringstechnieken en -systemen.

Fysico-chemische technieken worden veel toegepast bij afvalwater-behandelingen en kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor de verwijdering van zware metalen, fosfor, olie en vet, zwevende stoffen, geëmulgeerde organische deeltjes, ... .

De goede werking van een fysico-chemische zuivering wordt vooral door de operatoren en proces-verantwoordelijken verzekerd. Het is dan ook uitermate belangrijk dat zij "feeling" hebben met het fijn afregelen van de volledige installatie. Deze opleiding wil hen deze basisvaardigheden bijbrengen. Naast het theoretische gedeelte wordt daarom veel aandacht besteed aan verschillende praktijksituaties.

Doelgroep

  • Operatoren, procesverantwoordelijken en laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging van fysico-chemische afvalwaterzuiveringssystemen.
  • Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig hebben van de technische mogelijkheden en knelpunten van fysico-chemische afvalwaterzuiveringssystemen.

Doelstelling
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende fysico-chemische afvalwater-zuiveringstechnieken en -systemen.

Methode

  • presentaties (theorie)
  • laboratoriumdemonstraties (praktijk)

Inhoud

  • analytische parameters
  • basisprincipes van fysico-chemische afvalwaterzuivering
  • specifieke verwijderingsprocessen
  • slibverwerking
  • kosten
  • demonstraties in het laboratorium

Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een getuigschrift.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven