Inhoud

 

Sanctioneringsbeleid inzake inbreuken op de reglementering inzake voedselveiligheid

Vanessa Reyniers, teamchef Administratieve boetes, FAVV

·       toelichting nieuwe procedures

 

Aandachtspunten operator bij inspectie FAVV

Mr. Dirk De Keuster, DDK-Law

·       PV van verhoor, toepassing Salduz wet

·       verweermogelijkheden ingeval van een sanctie


Duur

1/2 dag


De sectorfederaties VIP, NVP, Fenavian en Febev organiseren in 2024 gezamenlijk enkele opleidingssessies in samenwerking met ALIMENTO.

De bedoeling van deze reeks is enerzijds een aantal nieuwigheden onder de aandacht te brengen, maar anderzijds ook een aantal belangrijke bestaande principes op te frissen.


De opleidingsreeks : “inzichten in toezicht – aanpak van inspectiediensten" omvat verschillende sessies die de controles binnen onze sector aankaarten. Zo komen elementen aan bod die gekoppeld zijn aan het FAVV met haar sanctiebeleid, de controles door de dienst dierenwelzijn maar ook milieu gerelateerde zaken.

Intussen zijn de eerste 3 sessies van deze opleidingsreeks gekend:

sessie 1 en sessie 2: « Opfriscursus AWO » (Deze opleiding kadert in de continue bijscholing van de AWO ter behoud van kwalificatie)

sessie 3 : “Inzicht in het sanctiebeleid dat door het FAVV wordt toegepast en hoe hiermee omgaan"


Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
King George Café bv
Driekoningenstraat 48 - 9100 SINT-NIKLAAS (Tel +32 3 746 10 19)
Referentie
IPV/241/41/0169/85465/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
2,5 uur, geen VOV
Startdatum
16/05/2024
Datums
16/05/2024
Uren
13h00-15h30, Inclusief koffie
Aantal inschrijvingen
16/30
Lesgevers
FEBEV vzw
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt niet in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Ivo Francken

Adviseur voedingstechnologie
0476 91 08 33
Terug naar boven