Samenvatting
Doelstelling is de deelnemers wegwijs te maken in de opbouw en de inhoud van de Europese en Belgische levensmiddelenwetgeving. Deze achtergrondinformatie is onontbeerlijk bij het opstellen van een gefundeerd HACCP-plan.

Doelgroep

 • kwaliteitsverantwoordelijken
 • bedrijfsleiders
 • elke persoon binnen een onderneming die te maken heeft met warenwetgeving en de interpretatie daarvanDoelstelling
Doelstelling is de deelnemers wegwijs te maken in de opbouw en de inhoud van de Europese en Belgische levensmiddelenwetgeving.
De algemene levensmiddelenwetgeving wordt besproken, alsook de meest relevante wetgeving mbt voedselveiligheid (microbiologische, chemische, fysische gevaren en allergenen) als achtergrondinformatie, noodzakelijk om een gefundeerd HACCP plan te kunnen opstellen en bijsturen Zowel horizontale als sectorspecifieke verticale wetgeving worden besproken.
De deelnemers krijgen de kans om zelf concrete fragmenten in wetteksten op te zoeken en te interpreteren


Inhoud
Dag 1

 • Inleiding:
  • Bevoegdheidsverdeling internationaal, EU en national niveau
  • Overzicht levensmiddelenwetgeving
  • Veel gebruikte terminologie
 • Opbouw:
  • Internationale context: Codex Alimentarius
  • Europese context
  • Belgische context
 • Algemene levensmiddelen- en hygiënewetgeving
  • General Food Law – Verordening 178/2002
  • KB autocontrole
  • Verordening 852/2004 (H1) en Verordening 853/2004 (H2)
  • KB H1 en KB H2
 • Wetgeving mbt HACCP
  • microbiologische gevaren:
   • Verordening 2073/2005, Verordening 1441/ 2007 + specifieke (Belgische) verticale wetgeving mbt microbiologie


Dag 2

 • Wetgeving mbt HACCP
  • Chemische gevaren: additieven, contaminanten, pesticiden, migratie vanuit contactmaterialen,…
  • Fysische gevaren: ‘flippo-wet’
  • Allergenen: Europese Richtlijn 2007/68, KB van 13/9/1999,.... • Praktische oefening
  • Tijdens de opleiding wordt aan de deelnemers gevraagd om in specifieke wetteksten fragmenten op te zoeken en te interpreteren. Uiteraard wordt ook de kans geboden om concrete vragen te stellen omtrent wetgeving.Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Van der Valk Hotel Beveren
Gentseweg 280 - 9120 BEVEREN-WAAS (Tel 03/775.86.23)
Referentie
IPV/242/41/0169/83836/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
16 uur, geen VOV
Startdatum
17/10/2024
Datums
17/10/2024, 24/10/2024
Uren
09h00-17h00
Aantal inschrijvingen
2/12
Lesgevers
Catherine Keirse (Eva Moens Consult BV)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven