Samenvatting
Deze opleiding situeert het belang van 5S, biedt kennis inzake de 5S-methodiek en belicht de valkuilen bij het starten met 5S.

Doelgroep
Kwaliteits-, productie-, labo-, Qcmanagers en directie van bedrijven die een gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben.

Doelstelling
De doelstellingen van deze opleiding zijn :

  • situering van het belang van 5S
  • kennisoverdracht inzake methodiek 5S
  • overbrengen van de valkuilen bij het starten van 5S

Voorkennis
Kennis van Haccp, GMP en kwaliteitsmanagement is wenselijk.

Methode
Interactieve, praktische aanpak

Inhoud
De opleiding in open aanbod bevat volgende deelaspecten :

  • Algemene kennismaking

Doelstelling is om kennis te maken met de principes en werkwijzen toe te lichten (adhv praktische voorbeelden) zodat elke cursist een duidelijk zicht heeft op de mogelijkheden die kunnen uitgebouwd worden met deze methodiek. De basisvoorwaarden worden toegelicht evenals de procesmatige opbouw van een 5S project.

  • Toelichting van de kritische succesfactoren en de mogelijke valkuilen

Bij de invoering van 5S hebben we vaak te maken met veranderingen waarbijzowel middelen, organisatorische als menselijke aspecten aan bod komen. De belangrijkste valkuilen worden hier nader belicht.

  • Toelichting bij de keuze van een geschikt proefproject

Er worden voorbeelden gegeven van welke de aandachtspunten zijn bij het kiezen van een proefproject.

Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/241/41/0171/83607/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
4 uur, geen VOV
Startdatum
15/05/2024
Datums
15/05/2024
Uren
9u00-13u00
Aantal inschrijvingen
8/10
Lesgevers
Karin Vantilt (Quality Coaching)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor betaling met de KMO-Portefeuille.

IPV vzw (Alimento) is geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor Opleidingen onder registratienummer DV.0109088.

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven