Doelgroep
Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van hun organisatie: CEO’s, CFO’s, COO’s, bedrijfsleiders, beslissingsnemers uit de afdelingen finance, sales, inkoop, transport en douane.

Doelstelling
De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt!
De implementatie van het douanewetboek van de Unie is volop aan de gang. We krijgen meer zicht op de implicaties van de Brexit, de inwerkingtreding van nieuwe vrijhandelsakkoorden, …
Tijdens deze infonamiddag geven we u een overzicht van thema’s waar ondernemingen die in 2019 en 2020 met douane bezig zullen zijn zoal van op de hoogte moeten zijn. De inhoud en topics worden aangepast in functie van de actualiteit! Vanzelfsprekend speelt de sessie eveneens in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.
Naast deze uiteenzetting, is het de bedoeling er een interactieve sessie van te maken, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien om vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden met ons en andere marktspelers te toetsen.
Deze infonamiddag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de douane-compliance ook in 2019/2020 gegarandeerd blijft.

Inhoud

  • Brexit – wat is de huidige stand van zaken? En wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn handel van en naar de UK / daarbuiten?
  • FTA Update – wat is de status inzake de huidige EU vrijhandelsakkoorden? Kunnen we in 2019 nieuwe akkoorden verwachten? Wat met de toepassing van de GSP status voor landen die nog niet aansloten bij het REX systeem?
  • EU en BE douanesystemen: EU trade portal, KIS/SIC douaneportal – Zijn deze in werking? Wanneer en hoe moeten deze gebruikt worden?
  • Entry into the records – wat verandert er precies?
  • Etc.

Praktisch

Locatie
Sint-Niklaas
Referentie
IPV/242/43/0220/57323/01
Tussenkomst
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento. Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug.
Startdatum
12/12/2024
Datums
12/12/2024
Uren
13:00-16:30
Lesgevers
BCCL bv
Praktische info

Karin Van Hoegaerden
09 282 98 44
info@bccl.be
BCCL bv

Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Tom De Cock

Adviseur
0474/575846
Terug naar boven