Leerdoel
Een mentor is iemand die op een enthousiaste en motiverende manier nieuwe collega’s wil onthalen en opleiden. Tijdens de opleiding ‘Mentorschap op de werkvloer’ krijgen productie- en uitvoerende medewerkers meer inzicht in de rol en de competenties van zo’n mentor. Thema’s zoals het onthaal van nieuwe collega’s, feedback geven en instructie geven, komen hierbij aan bod.
Dankzij deze opleiding krijgen de deelnemers meer inzicht in:

 • de rol en competenties van een goede mentor;
 • hoe ze een onthaal goed kunnen voorbereiden;
 • de structuur en logische opbouw van een rondleiding;
 • het belang van tweerichtingsverkeer (respecteren van de visie van de nieuweling);
 • hoe zij een boodschap duidelijk kunnen overbrengen;
 • hoe ze een instructie goed kunnen voorbereiden;
 • de structuur en logische opbouw van een instructie;
 • de regels in het geven, vragen en ontvangen van feedback

Doelgroep
De functie mentor wordt in heel wat bedrijven verschillend ingevuld. Voor ons zijn mentors medewerkers die één of meerdere taken op zich nemen wanneer een nieuwe medewerker of stagiair start in de organisatie: onthalen, opleiden en/of verder begeleiden. Deze opleiding is daarom gericht op productiemedewerkers die nieuwe collega’s moeten opvangen en opleiden.

Programma
Volgende thema’s komen aan bod:

 • De rol van een mentor
 • Het onthaal van nieuwe collega's
 • Het opleiden van een medewerker
 • Het opvolgen van een medewerker

Aanpak
We zorgen voor actieve sessies met afwisseling:
aangename vraaggesprekken, oefeningen, cases uit de eigen praktijk, beklijvende nabesprekingen die we samen vertalen in praktische tips en persoonlijke leerpunten. We schenken daarbij veel aandacht aan de link met de werksituatie.

Erkenning
De opleiding is erkend i.h.k. mentorkorting

Praktisch

Referentie
IPV/191/47/0307001/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven