Samenvatting
Beheersen van de veiligheidsregels en praktische toepassing ervan bij het werken aan elektrische installaties. Waar de opleiding BA4 beperkt is, is de opleiding BA5 ruimer: er wordt een basis gecreëerd voor het zelf zien, interpreteren en beslissen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren van zijn werk als elektricien of in een andere functie, blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit.
Voorkennis
Basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).
Doelstelling
Interpretatie van BA5 in verband met werken: personen die door hun (schoolse) opleiding en/of hun ervaring de nodige basis bezitten om zelf de risico’s te zien en te oordelen over de te nemen maatregelen. Ook voor een BA5 zal het bevoegdheidsdomein normaal in mindere of meerdere mate beperkt zijn in functie van de kennis en/of ervaring. De term BA5 is geen absoluut begrip. Waar de opleiding BA4 beperkt is tot specifieke regels voor bepaalde taken, moet de opleiding voor BA5 ruimer zijn: zij moet de basis verschaffen voor het zelf zien, interpreteren en beslissen.
Beheersen van de veiligheidsregels en de praktische toepassing ervan bij het werken aan elektrische installaties door vakbekwame personen.
Inhoud

  • Inleiding : doel en opvatting van het AREI
  • Algemene informatie en regels om veilig te kunnen werken aan de elektrische installaties
  • Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. werken aan de elektrische installaties
  • Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen
  • Regels, procedures en risico-analyse in de omgeving van elektrische installaties
  • Voorwaarden en regels voor het werken aan de elektrische installaties “onder spanning"
  • Regels voor het werken in de omgeving van en voor welbepaalde taken aan de elektrische installaties in “bijzondere omstandigheden"
  • Elektrische netstructuren
  • Bespreking van voorbeelden van situaties waarmee de deelnemers in de praktijk worden geconfronteerd
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven