Samenvatting
Deze bijscholing biedt een actualisering van de praktijk en ervaring met de nieuwe wetgeving.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere verantwoordelijken die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Doelstelling
De milieucoördinator moet de wijzigende regelgeving kunnen opvolgen.
Deze 3 sessies bieden een actualisering van de doorleefde praktijk en ervaring met de nieuwe wetgeving.
Deze bijscholing biedt de mogelijkheid de kennis up-to-date te houden.

Inhoud

Sessie 1: De omgevingsvergunning

 • uitwerken en indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning,
 • het opvolgen van de procedure,
 • Hoe verloopt de adviesverlening,
 • de zittingen van de nieuwe omgevingsvergunningscommissie,
 • de omschakeling van de lopende milieuvergunningen naar een omgevingsvergunning.
 • eventuele extra studiekosten, vertraging of onmogelijkheid tot het bekomen van een vergunning.
 • Natuur, mobiliteit, archeologie, MER screening, hemelwatertoets, ...

Sessie 2: Milieuhandhaving en omgevingsvergunning: nieuwe regels en integratie

 • milieumisdrijven, en boetes,
 • instroom van milieumisdrijven, geldboetes,
 • hertekening van het landschap van de handhaving,
 • opleggen van alternatieve bestuurlijke geldboetes voor bouwmisdrijven en de creatie van een nieuwe categorie van stedenbouwkundige "inbreuken",
 • de nieuwe handhaving in het landschap van de omgevingsvergunning,
 • Wie heeft welke bevoegdheden? Welke diensten staan in voor welke materies?

Sessie 3: Water en afvalwater, hemelwater, grondwater,

 • Het milieudomein "water", heffingen op de opname en/of de lozing.
 • Inspectiediensten, PV's (en boetes)
 • De VMM staat in voor de advisering van de aanvraag tot lozing, en volgt ook de vaststelling en de betaling van de heffingen op.
 • De waterfactuur, heffing op afvalwater en grondwater, verder evolueren?
 • Opstart van een traject naar sanering en kostenbeperking?
 • Hoe evolueren de normenkaders?

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Locatie
Divers
Referentie
IPV/242/43/1201/51442/01
Tussenkomst
150 EUR/dag/dlnr (max 450/dag/dlnr voor 3 dlnrs)
Startdatum
Raadpleeg kalender lesgever
Lesgevers
SBM
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

KMO-Portefeuille

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven