Doelgroep
De milieucoördinator of andere verantwoordelijken die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Doelstelling
De milieucoördinator moet de wijzigende regelgeving kunnen opvolgen.
Deze 3 sessies bieden een actualisering van de doorleefde praktijk en ervaring met de nieuwe wetgeving.
Deze bijscholing biedt de mogelijkheid de kennis up-to-date te houden.

Inhoud

Sessie 1: De omgevingsvergunning

 • uitwerken en indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning,
 • het opvolgen van de procedure,
 • Hoe verloopt de adviesverlening,
 • de zittingen van de nieuwe omgevingsvergunningscommissie,
 • de omschakeling van de lopende milieuvergunningen naar een omgevingsvergunning.
 • eventuele extra studiekosten, vertraging of onmogelijkheid tot het bekomen van een vergunning.
 • Natuur, mobiliteit, archeologie, MER screening, hemelwatertoets, ...

Sessie 2: Milieuhandhaving en omgevingsvergunning: nieuwe regels en integratie

 • milieumisdrijven, en boetes,
 • instroom van milieumisdrijven, geldboetes,
 • hertekening van het landschap van de handhaving,
 • opleggen van alternatieve bestuurlijke geldboetes voor bouwmisdrijven en de creatie van een nieuwe categorie van stedenbouwkundige "inbreuken",
 • de nieuwe handhaving in het landschap van de omgevingsvergunning,
 • Wie heeft welke bevoegdheden? Welke diensten staan in voor welke materies?

Sessie 3: Water en afvalwater, hemelwater, grondwater,

 • Het milieudomein "water", heffingen op de opname en/of de lozing.
 • Inspectiediensten, PV's (en boetes)
 • De VMM staat in voor de advisering van de aanvraag tot lozing, en volgt ook de vaststelling en de betaling van de heffingen op.
 • De waterfactuur, heffing op afvalwater en grondwater, verder evolueren?
 • Opstart van een traject naar sanering en kostenbeperking?
 • Hoe evolueren de normenkaders?

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven