Samenvatting
Inzicht in de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het betreden van besloten ruimten. De maatregelen die nodig zijn om een veilige betreding en veilig werken mogelijk te maken. Verwerven van de nodige vaardigheden voor een veilige betreding.

Doelgroep
Personen die voor de uitvoering van hun werk een betreding moeten uitvoeren van besloten ruimten, zonder dat daarbij het gebruik van ademhalingsbescherming nodig is (behoudens noodsituaties).

Doelstelling
Inzicht verwerven in de risico’s die aanwezig kunnen zijn bij het betreden van besloten ruimten. Leren kennen van de maatregelen die nodig zijn om een veilige betreding en veilig werken mogelijk te maken. Verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige betreding te kunnen doen.

Inhoud theorie

  • De gevaren en risico’s van besloten ruimten
  • De maatregelen voorafgaand aan de betreding en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken
  • Het doel en het gebruik van de betredingsvergunning
  • De werking van gasdetectietoestellen
  • Overzicht van de specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en betredingshulpmiddelen
  • De taak van de veiligheidswacht overeenkomstig de daarvoor geldende (bedrijfs-)voorschriften
  • De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen om veilig te werken
  • Wat te doen in een noodsituatie

Inhoud praktijk
Het gebruik van het ademluchtvluchttoestel, het veiligheidsharnas, de veiligheidslijn, het gasdetectietoestel en andere hulpmiddelen
De verschillende maatregelen en hulpmiddelen geïntegreerd toepassen bij een betreding van een besloten ruimte
Gepast reageren op een noodsituatie

Praktisch

Referentie
IPV/191/47/0704010/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info
Loonkost - BEV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor BEV (Betaald Educatief Verlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven