Samenvatting
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden voor de functie van veiligheidswacht in besloten ruimten. Zo kan men in geval van nood op een adequate manier handelen door alarm te slaan en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Doelgroep
Personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij betredingen van besloten ruimten, inclusief het toezicht op de betreders en die in geval van nood een eerstelijnsinterventie moeten kunnen uitvoeren.

Doelstelling
Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht bij betreden van en werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren. Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om in geval van nood op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Inhoud theorie
Wat verstaan we onder een besloten ruimte?
Het doel van de betredingsvergunning
De mogelijke aanwezige gevaren en risico’s bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan
Regelgeving in verband met besloten ruimten
Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens de betreding
De taken en de verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten
De betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik (driepoot, valbeveiliging, touwladder, afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
Elementaire evacuatiehulpmiddelen en –technieken voor eerstelijnsinterventie
Het correcte gebruik van pbm’s (werkkleding, adembescherming gas- en chemiepak)
Basistechnieken m.b.t. communicatie
Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied leren herkennen en hoe hierop gepast te reageren
Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte
Inhoud praktijk
Het gebruik van de betredings- en evacuatiemiddelen
Uitvoeren van afdalingen in besloten ruimten onder ademhalngsbescherming en met valbeveiliging
Het gebruik van de betredingsvergunning
Uitvoeren van gasdetectietesten en juist interpreteren ervan
De alarmering
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het uitvoeren van een horizontale slachtofferredding, waarbij het slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt toegediend
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het uitvoeren van een verticale slachtofferredding, waarbij het slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt toegediend
Oefenen van basistechnieken m.b.t. levensreddende handelingen

Vereiste voorkennis
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldig attest ‘Werken met omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming’.

Praktisch

Referentie
IPV/201/47/0704010/01
Tussenkomst
Max. 390 EUR/dag
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Daniëlle Verlaet

Adviseur
0473/654.284
Terug naar boven