Doelstelling:

  • Operatoren informeren en sensibiliseren voor de milieureglementeringen.
  • Elke bedrijfsmedewerker actief doen meewerken: het is bijvoorbeeld aan hén om de mogelijke effecten te ontdekken van hun bedrijf voor elk van de thema's (water, lucht, bodem, geluid, afval, energie, verpakking)
  • Aangeven welk gedrag het bedrijf van zijn werknemers verwacht op het vlak van milieu.
  • Hun commentaren en reacties uitlokken.

Doelgroep – Gebruikers:

Milieuverantwoordelijke of elk kaderlid dat instaat voor de naleving van de milieureglementeringen binnen het bedrijf.

Doelgroep – begunstigden:

Alle bedrijfsmedewerkers.

Toolformaat:

Cd-rom + handleiding

Beschrijving:

  1. Een algemene inleiding tot het milieu
  2. Een korte presentatie van de 7 milieuthema's (water, lucht, bodem, geluid, afval, energie, verpakking)
  3. Achttien typische situaties
  4. Bijlagen
  • een zeer volledig lexicon
  • een synthesetabel van de verschillende soorten wetgeving (vergunningen, belastingen/subsidies, specifieke reglementeringen; het Europese, nationale en gewestelijke niveau)

De cd-rom wordt geleverd met een uitgebreide handleiding voor de trainer. De inhoud de cd-rom wordt hier verder in uitgewerkt.

Hoe verkrijgen?

Cd-rom en handleiding aan te vragen via Herbert Matthys.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Screenshot

Terug naar boven
.