Doelstelling

Lesmateriaal om het belang van wetenschappen en techniek in onze voeding te benadrukken.

Doelgroep

Jongeren van de tweede en derde graad SO en leerkrachten

Toolformaat

Een volledige instructiekit (lesinhouden met voorbereiding en instructie) rond vier voedingsthema’s voor leerkrachten tweede en derde graad.

Beschrijving

Als leerkracht kan je voor vier voedingsthema’s (kaas, bier, chocolade en brood) de volledig uitgewerkte lespakketten gebruiken. Zowel voorbereiding, benodigdheden, instructiekaarten als evaluatieformulieren werden uitgewerkt.

Partners

Het materiaal is opgemaakt door studenten uit de opleiding Bachelor in het onderwijs (secundair onderwijs - voeding-verzorging aan de Artevelde hogeschool) in samenwerking met de projectmedewerkers 'Etenschappen' (HOWest en HOGent).

Hoe verkrijgen?

Download hieronder de onderdelen van de lespakketten per thema.

Chocolade

Chocoladequiz

Integrale opdracht chocolade

Bier

Kaas

Brood

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Terug naar boven