Doelstelling:

Een competentiebeleid in je bedrijf invoeren of verbeteren.

Doelgroep – Gebruikers:

 • De human resources (of, in een kleine KMO, de directie) en de productieverantwoordelijke.

Doelgroep – Begunstigden:

 • Elke bedrijfsmedewerker

Beschrijving:

Via deze website delen we graag onze ervaringen met competentiebeheer. Je vindt er tools en methodes die hun nut hebben bewezen in onze sector. Met een minimum aan theoretische concepten maar een maximum aan voorbeelden.

De volgende thema's komen aan bod:

 • de ontwikkeling van competenties,
 • het beheer van competenties: hoe structureren we de hr-processen, hoe verbinden we ze onderling en hoe maken we de link met de bedrijfsdoelstellingen: welke competenties hebben we nodig en hoe kunnen we er rekening mee houden bij rekrutering, evaluatie, planning van opleidingen,
 • een beleid van competentiebeheer en de hiërarchische lijn: instrumenten om medewerkers beter te coachen, te ontwikkelen en te evalueren,
 • hoe je directie en werknemers overtuigen van het belang van competentiebeheer.

Siteplan:

 • Wat is een "competentie"?
 • Competenties beschrijven.
 • Competenties meten.
 • Competenties ontwikkelen.
 • Competenties beheren.
 • Het competentiebeheer bevorderen binnen uw structuren.

Hoe verkrijgen?

Surf naar volgend adres: www.competentindevoeding.be

Contacteer voor meer info

Screenshot

Terug naar boven