Techniek-gericht

Als industriële sector heeft de voedingsindustrie vooral nood aan technische profielen

Op secundair niveau zijn volgende studierichtingen interessant: 

 • op TSO-niveau:
  elektromechanica: in deze studierichting staat toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen centraal;
  elektrische installatietechnieken: het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties komen aan bod;
  - en de se-n-se-jaren productie- en procestechnologie (PPT), waar operatoren worden gevormd en industriële onderhoudstechnieken waar onderhoudstechnici worden opgeleid.
 • op BSO-niveau:
  elektrische installaties: in deze praktijkgerichte opleiding leren jongeren nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (industrie, scholen, ziekenhuizen…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren;
  mechanisch onderhoud: de klemtoon van deze opleiding ligt vooral op het onderhoud van elektrische, pneumatische en hydraulische installaties;
  - het BSO-specialisatiejaar industrieel onderhoud: jongeren specialiseren zich in het onderhoud, het (de)monteren en het (na)meten van mechanische en elektrische elementen.

Voedingstechnisch

Deze studierichtingen kunnen leiden tot een tewerkstelling als labo-mederwerker of medewerker kwaliteitsbewaking in een voedingsbedrijf maar ze kunnen eveneens een aanzet zijn om verder te studeren in hoger onderwijs.

Artisanaal

Op TSO- en BSO-niveau

 • Brood en banket, chocoladebewerking en confiserie
  Deze veelzijdige richting is zeer praktijkgericht. Zo leren jongeren zelfstandig verschillende soorten brood, harde en zachte broodjes, gebak en taarten bakken.
  Ook ijs-, chocoladebereiding en het bewerken van suikerwerk en marsepein hebben ze in de vingers. De verschillende processen die bij het bakken en bereiden voorkomen, leert men analyseren, sturen en controleren. Jongeren leren de commerciële principes voor een efficiënte en milieubewuste bedrijfsvoering volgens de regels van veiligheid en hygiëne. 
  Ook bedrijfsorganisatie, beroepsreglementering, marketing, winkelverkoop … komen aan bod. 
 • Slagerij en vleeswaren
  Naast de technologie van de grondstoffen, de technieken, de werkmethodes en -middelen, de apparatuur, gaat heel wat aandacht uit naar bedrijfsvoering en -beheer. De afgestudeerde moet immers als werkgever, als zelfstandige en als werknemer kunnen functioneren. 
  Naast de traditionele zelfstandige ambachtelijke slagerijen nemen de industriële slagerijen (uitsnijderij, vleeswarenindustrie en distributie) een steeds groter marktsegment in. Wat aan bod komt in slagerijtechnologie, toegepaste economie, toegepaste wetenschappen staat in voortdurende wisselwerking met de toepassingen in praktijk. 

De se-n-se-jaren

 • Bakkerijtechnieken
  Hier verwerft de student competenties voor productie- en productcontrole, kwaliteitszorg, productverbetering, commerciële distributie en leidinggeven in de sector van brood en banket, confiserie, chocolade, pralines, ijs, basisgrondstoffen en afgeleide bakkerijproducten. Organisatie, productontwikkeling, productie en distributie, controle, kwaliteits- en hygiënebewaking, toegepast wetenschappelijk onderzoek met microbiologische technieken, automatiseringstechnieken en communicatievaardigheid zijn de na te streven doelen.
 • Vleeswarentechnieken
  Via een grondige warenkennis wordt een diepgaande slagerijkennis opgebouwd: 
  -    recepten en producten verbeteren en ontwikkelen;
  -    productiemethoden en bereidingstechnieken bepalen;
  -    productieprocessen analyseren, begeleiden, bewaken, controleren en bijsturen;
  -    bewaring van producten plannen, organiseren en controleren;
  -    marketing van producten en bedrijf plannen en organiseren;
  -    kwaliteit beoordelen en bewaken.

Nog veel meer mogelijkheden …

In de voedingsindustrie zijn echter een waaier aan beroepen nodig: van technische functies, over administratie en boekhouding tot magazijnberoepen. Diverse studierichtingen kunnen dus leiden naar een tewerkstelling in een voedingsbedrijf. Gebruik de Onderwijskiezer om een keuze te maken.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven