Als bakkerij kan je voor je werknemers uit paritair comité 118, dus de arbeiders, enkel gebruik maken van het gunstige tarief voor onze opleidingen wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan :

  • de opleidingen gaan door tijdens de werkuren; of de opleidingsuren buiten de werkuren worden betaald of gerecupereerd;
  • voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie.

 

Vanaf 20 arbeiders moet je vanaf 2014 ook beschikken over een opleidingsplan conform een sectoraal model. Dat wil zeggen een opleidingsplan dat minimaal de elementen van het sectormodel omvat, met daarin bijzondere aandacht voor de risicogroepen.

Voor vragen kan je terecht bij Jan Vanderghote.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven