Het Loopbaanfonds zorgde voor een stevige uitbreiding van het adviesaanbod. Je kan bij Alimento terecht voor advies op vlak van opleiding en het ruimere personeelsbeleid, arbeidsorganisatie en welzijn en gezondheid. De inzet: betere resultaten en een hogere werkbaarheid. Het aanbod kan je helpen in de uitvoering van je cao ter bevordering van werkbaar werk.   

Bij voedingsbedrijven met minder dan 100 werknemers betaalt het fonds de factuur volledig terug. Maar ook grotere bedrijven kunnen op serieuze financiële tussenkomsten rekenen, waarbij vaak de helft van de factuur wegvalt. 

Voor alle adviesdiensten werken we samen met ervaren experten, veelal gepokt en gemazeld binnen de sector. Zij geven praktische tips die bij andere voedingsbedrijven al hun dienst bewezen. Zij bieden ook een neutrale blik op soms moeilijke kwesties en helpen zo sluimerende conflicten te ontmijnen. Of anders bieden ze argumenten om minder populaire maatregelen, zoals jobrotatie, te laten aanvaarden. Experten helpen ook om kostbare tijd uit te sparen. Zo kan een expert in beperkte tijd een onthaalbeleid of opleidingsplan met je uitwerken als je daar alleen niet toe komt.  

Het overzicht van het adviesaanbod van Alimento

Personeelsbeleid 

  • HR-scan 

Via een HR-scan wordt je personeelsbeleid volledig doorgelicht, tot op de werkvloer: wat werkt, wat kan beter? Je krijgt concrete tips om diverse aspecten te verbeteren: personeelsplanning, onthaal, opleiding, communicatie, werksfeer ...   

  • Rekruteringsscan 

Via een rekruteringsscan neemt een expert je aanwervingsbeleid onder de loep, met als doel competente medewerkers te vinden en die een goede start te geven. Concreet krijg je hulp bij de opmaak van een vacature, het vinden van geschikte rekruteringskanalen, het voeren van selectiegesprekken, het organiseren van een goed onthaal ... 

  • Adviesdossier ‘Opleiden en leren’ 

Via een adviesdossier ‘Opleiden en leren’ kan je rekenen op externe hulp om alle mogelijke aspecten van het personeelsbeleid op punt te stellen: onthaalbeleid, opleidingsbeleid, functionerings- en evaluatiegesprekken, werkoverleg ... 

Arbeidsorganisatie 

  • Organisatiescan 

Via een organisatiescan wordt je arbeidsorganisatie gecheckt in functie van betere resultaten, een hogere wendbaarheid en een hogere werkbaarheid voor de mensen. Deze scan kan ook toegespitst worden op specifieke problemen. Hoe de werkdruk managen op piekmomenten? Hoe stem je de werking van je bedrijf af op de digitalisering van processen en werkwijzen? Zijn er interne oplossingen voor niet ingevulde vacatures? Kan je oudere werknemers aan boord houden door het werk anders te organiseren?  

  • KMO-coaching 

Groeiende KMO’s kunnen een expert inhuren om hen bij te staan in tal van uitdagingen: een efficiëntere werkorganisatie, het beheersbaar houden van de werkdruk en op peil houden van de motivatie, de verdeling van rollen en functies, knowhow overdragen, nieuwe werkmethodes verwerven, nieuwe procedures aanleren ...  

Welzijn en gezondheid 

  • Ergonomiescan 

Via een ergonomiescan krijg je een dag consultancy van een ergonoom. Die maakt een structurele analyse van de werkposten in de productieafdeling. Het resultaat is een combinatie van aanbevelingen die het personeel moeten behoeden voor latere problemen: aanpassing aan de werkposten, het gebruik van hulpmiddelen, het anders inrichten van de werkzones, on-the-job-opleidingen, jobrotatie, taakverbreding … 

  • Scan welzijn op het werk 

Een Scan welzijn op het werk kan helpen om stappen voorwaarts te zetten inzake psychosociale belasting. Via onder andere een workshop met werknemers worden kwesties als werkstress, conflicten, hoog ziekteverzuim ... besproken in functie van afspraken om de situatie te verbeteren.  

  • Scan gezondheid op het werk 

Bij een Scan gezondheid op het werk screent een expert het gezondheidsbeleid van het bedrijf en kan via een workshop ingezoomd worden op een bepaald gezondheidsrisico, bijvoorbeeld ploegenarbeid, nachtwerk, gebrek aan beweging ... Doel: een concreet actieplan ter bevordering van de gezondheid. 

  • Adviesdossier ‘Beweging en gezondheid’ 

Via een adviesdossier ‘Beweging en gezondheid’ kan je met een expert haalbare acties op vlak van beweging en sport bepalen, met oog voor: hoe bewegingsacties inpassen in het werkschema? Hoe ervoor zorgen dat iedereen in het bedrijf zich bewust is van de impact van bewegings-, eet- en slaapgewoonten op het werk? Hoe iedereen meekrijgen in de acties? Hoe oude gewoontes doorbreken? Hoe werk en privé op vlak van beweging op elkaar afstemmen? Hoe hierover communiceren? Het adviesdossier ‘Beweging en gezondheid’ wordt begin 2021 gelanceerd.   

  • Werkhervattingstraject 

Via een werkhervattingstraject krijg je advies om de terugkeer van langdurig afwezige medewerkers zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen: een algemeen kader, een scenario voor alle betrokkenen met aandacht voor communicatie en afspraken met leidinggevende en collega’s, mogelijkheden voor noodzakelijke aanpassingen aan de functie of werkpost ... 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven