In een veranderende en competitieve omgeving is mensen in huis halen en aan boord houden niet evident. Danone Rotselaar doet er daarom alles aan om hun eigen food heroes via loopbaan- en opleidingstrajecten mee te loodsen op hun golf van innovatie.

>

Vijf miljoen Actimel-flesjes … elke dag rolt dat aantal bij Danone Rotselaar van de band. In mei vorig jaar ging Kathleen Vynck er als HR Manager aan de slag. Ze vertelt ons over hun loopbaanbeleid SKY dat gestut is op de visie en strategie van deze innovatieve site.

Bredere functies voor meer groei

‘Het SKY-verhaal is tien jaar geleden gestart’, vertelt Kathleen. ‘Met ons loopbaanbeleid willen we onze mensen – die wij food heroes noemen – doen groeien en blijven motiveren. Het is eveneens belangrijk om dit loopbaanbeleid te blijven evalueren en bijsturen in deze snel veranderende wereld. Voor 2013, hadden we bij Danone enorm veel verschillende functies met strikte “muren” ertussen. We hebben geprobeerd om die in grotere blokken, met grotere verantwoordelijkheidsgebieden samen te brengen.’

Brede rollen dus; mét loopbaanpaden. Operatoren krijgen de kans om zich te ontwikkelen. ‘Een operator “pack” kan doorgroeien in zijn eigen functie, maar ook solliciteren voor back-up teamleader en doorgroeien tot teamleader of zelfs technieker’,  verduidelijkt Kathleen. Op de Rotselaar-site vind je ook bedienden die als arbeider startten en evolueerden naar een functie binnen HR, safety of digital. Alle vacatures worden intern opengezet, ook naar operatoren. Kijk maar naar Mark: vroeger operator, nu coördineert hij alles wat Training & Education is op de werkvloer. ‘Dat is mooi om te zien’, benadrukt Kathleen, ‘en het is ontzettend waardevol om zo iemand in je HR-team te hebben. Hij geeft je een ruimere blik op de werkvloer en plaatst alles in een heel ander perspectief.’

Samen bouwen aan groene topsite van morgen 

Het opleidingsbeleid is trouwens een eigen initiatief van Danone Rotselaar. Dat geldt ook voor de strategie en visie. ‘We zijn een innovatieve site waar initiatief nemen enorm wordt gewaardeerd’, vervolgt Kathleen. ‘Er werd een strategie op maat van de Rotselaar-site uitgewerkt en tot dicht bij de mensen gebracht. Onze visie luidt: Wij, de #foodheroes van Rotselaar, bouwen voor onze klant aan de groene topsite van morgen. Hierin zie je vijf pijlers’, verduidelijkt ze, ‘Green, Digital, High Performance Culture, Food Heroes en Happy Consumer. Op basis van deze pijlers moeten we onze medewerkers betrekken, engageren om die groene topsite van de toekomst te worden.’

Danone zet bijvoorbeeld hard in op digitalisering en daarin moeten mensen worden opgeleid. ‘Die competenties verkrijg je niet op de schoolbanken’, weet Kathleen. ‘Onze retentie is bovendien heel hoog. Wie start bij Danone, blijft er meestal plakken. We hebben dus ook vijftigplussers die we mee moeten krijgen. Technologie staat namelijk niet stil. Sommigen hebben ondersteuning nodig bij het werken met apps, digitale tools, tablets …’ Ons motto is “One Learning a Day”. Indien we een nieuwe digitale tool implementeren, voorzien we steeds de nodige ondersteuning: opleiding, workshops, infosessies, … 

Groeigesprekken sturen opleidingstraject

‘Danone’s bedoeling is altijd al geweest om zoveel mogelijk mensen zelf in dienst te hebben’, vervolgt Kathleen. ‘Meestal komt een arbeider binnen als interim, gaat daarna over op een contract van zes maanden, om uiteindelijk voor onbepaalde duur te worden aangeworven’. Elke nieuwkomer begint onmiddellijk met een opleidingstraject. On-the-jobtraining wordt hierbij aangevuld met e-learnings en klassikale opleidingen. Ook wordt er meteen gestart met evaluatiegesprekken. Hierbij voert de teamleider op geregelde tijdstippen en daarna jaarlijks een groeigesprek met de medewerker.

‘Dit verloopt heel gestructureerd’, verduidelijkt Kathleen. ‘Bepaalde aspecten van de functie van de operator worden belicht en geëvalueerd. Op welke vlakken is er nog training en groei mogelijk of nodig? Waar staat de persoon nu? Welke stap kan hij nemen? Hoe kan hij groeien richting volgende stappen? Welke richting wil de persoon zelf uit? Wil iemand naar de technische dienst bijvoorbeeld, dan kan dat een traject die hem omschoolt tot technieker.’ De groeigesprekken beperken zich bovendien niet tot technische vaardigheden. Ook opleidingsnoden op andere vlakken – zoals veiligheid, kwaliteit, autonoom onderhoud en probleemoplossing – maar ook het gedrag worden tijdens dit gesprek onder de loep genomen. ‘Elke stap gaat trouwens gepaard met een loonsverhoging’, vult Kathleen aan. Een duidelijk teken dat Danone werkt aan het talent dat het al in huis heeft. ‘Met het oog op de schaarste op de arbeidsmarkt moet je dat vooral doen’, weet Kathleen, ‘maar het mooie is dat het ook bij ons echt gebeurt.’

Investeren in opleiding en communicatie  

Deze sterke focus op opleiding is er volgens Kathleen zeker niet in elk bedrijf. ‘Binnen HR hebben we een subteam dat zich hier specifiek op toelegt’, vertelt ze. ‘Bovendien steekt de directie veel werk in de strategie en het vertalen ervan naar de werkvloer. Elk kwartaal krijgen de operatoren een infosessie door het leadershipteam. Daar worden onze vijf pijlers en wat we daar allemaal rond doen concreet gemaakt en luisteren we naar de vragen die leven op de shop floor.’

Communiceren, luisteren, welzijn verhogen … allemaal zaken die eigen zijn aan het menselijke, familiale karakter van dit multilokaal voedings- en drankbedrijf. ‘Deze site is een nog warmer nest dan ik had verwacht: via kleine dingen zoals een kerststandje, teamevents, gezellig ingerichte pauzeruimtes enz. proberen we iets te doen voor al onze food heroes en wordt telkens die betrokkenheid aangewakkerd.’

Verandering vraagt transparant, uniform en gedragen opleidingsbeleid

‘Ons loopbaanbeleid is niet statisch’, vult Kathleen aan. ‘Maandelijks hebben we een vergadering met de vakbond om te kijken waar we nog tegenop lopen. Wat moeten we vermijden? Wat kan er beter? Ook de organisatie moet mee veranderen. Het is een levend proces.’

Volgens Kathleen ligt daar nog een grote uitdaging voor de Rotselaar-site: alle collega’s, leidinggevenden en medewerkers moeten mee zijn in dit verhaal en dit mee uitdragen. ‘Op dit moment wordt het proces rond de groeigesprekken soms wel eens gezien als iets mechanisch, een verplichting, een administratieve last.’ Daarom kijken Kathleen, haar team; de business en de sociale partners hoe het eenvoudiger en nog levendiger kan, zodat verandering door iedereen mee wordt gedragen … en Danone Rotselaar die groene topsite van morgen wordt.

Interesse?

Via ons adviesbudget Opleiden en Leren neem je een expert onder de arm. Die begeleidt je bij het uitrollen of verbeteren van:
•    een duurzaam loopbaanbeleid, 
•    een breder rekruteringsbeleid, 
•    een talentgericht opleidingsbeleid, 
•    het vormgeven van functies en jobcrafting, 
•    jobs die werkbaarder zijn, 
•    groeigesprekken,
•    leidinggevenden die stevig in hun schoenen staan,
•    enz.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven