Herkenbaar, en wil je het anders aanpakken? Grijp je kans en maak als eerste gebruik van een nieuwe dienstverlening van Alimento om leidinggevenden beter in te schakelen. Als eerste gebruiker geniet je van een erg voordelig tarief.

Aanpak 

 1. We gaan eerst terug naar de basis: de job. Samen met je leidinggevenden helpen we hun rollen, taken en verantwoordelijkheden scherp te stellen, in relatie tot de rest van de organisatie (workshopformule). We sturen hierbij aan op een evenwichtige (her)verdeling, met meer ruimte voor coaching. 
 2. Eenmaal het kader is vastgelegd staan we klaar met opleiding en begeleiding. Het nieuwe kader zal aan leidinggevenden een houvast geven om zich meer te concentreren op hun rol als coach. Die coachende rol vraagt specifieke vaardigheden die niet altijd aanwezig zijn. We leiden de leidinggevenden hierin op naargelang de behoefte.

Verloop van het traject 

Stap 1. Voorbereiding van het traject met het management/HR

Vooraleer we met de leidinggevenden in gesprek te gaan, is er een grondige afstemming met het management/HR:

 • Hoe ziet de werking er vandaag uit? We zoomen hierbij in op de rol van leidinggevenden en de leiderschapsuitdagingen in het bedrijf.
 • Wat is de scope waarbinnen gewerkt kan worden met de leidinggevenden? Wat is de speelruimte om met hen het gesprek aan te gaan? Welke resultaat wordt verwacht?
 • Wie zal deelnemen aan de workshop(s) om de rol van de leidinggevenden te bepalen?
 • Wat zijn aandachtspunten, gevoeligheden, achtergrondinformatie, ... met betrekking tot de deelnemers?

Stap 2. Startdag voor de leidinggevenden (1 dag)

We nemen de leidinggevenden mee in de opzet van het traject:

 • Voor welke uitdagingen staan leidinggevenden in 2022?
 • Hoe kunnen ze het potentieel van medewerkers aanspreken?
 • Uitleg over de analyseoefening
 • Start van de oefening: huidige invulling van de job als leidinggevende

Afhankelijk van de interesse, kan deze startdag voor enkele bedrijven samen georganiseerd worden. Zo krijgen leidinggevenden de kans om wat ruimer uit te wisselen over hun job. Dit is niet alleen interessant voor bedrijven met een beperkt aantal leidinggevenden. Ook als er meer leidinggevenden zijn, kan de uitwisseling zorgen voor een meer open kijk op de eigen job.  

Stap 3. Workshop (1 dag)

Deze workshop binnen het bedrijf dient om de rollen en taken van leidinggevenden in relatie tot de rest van de organisatie scherp te stellen.

We zetten leidinggevenden aan om hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kritisch tegen het licht te houden en waar nodig te herverdelen (breed in de organisatie). We stellen samen met hen ook de verwachtingen ten aanzien van andere functie(niveau)s scherp.

Deze oefening gebeurt op maat van het bedrijf en enkel met mensen van het eigen bedrijf.

Stap 4. Terugkoppeling naar het management/HR

Het resultaat van de workshop(s) wordt besproken met het management/HR:

 • Validering van het resultaat: is het nieuwe kader klaar voor implementatie? Wat zijn de randvoorwaarden?
 • Mogelijke ondersteuning van de implementatie: hebben de leidinggevenden en eventueel ook andere  medewerkers opleiding/begeleiding nodig?
 • Terugkoppeling naar de deelnemers van de workshop: wie neemt dit op?

Stap 5. Opleiding/begeleiding

Naargelang de nood voorzien we opleiding/begeleiding. Voor leidinggevenden zijn mogelijke topics: 

 • Assertiviteit en dienend leiding geven
 • Situationeel leiding geven en omgaan met veranderingen
 • Motivatie en klachtenbehandeling (luisteren)

Naast opleiding in groep is er ook individuele coaching mogelijk.

Net zoals bij de startdag kan de opleiding (gedeeltelijk) voor verschillende bedrijven samen georganiseerd worden, om van elkaar te leren, om de kostprijs te drukken.

Kostprijs

Alimento betaalt de analyse (stappen 1 tem 4) volledig terug.

De opleiding betaalt u op basis van de duur van de opleiding en de dagprijs van de opleider. Alimento betaalt hiervan een deel terug:

 • 390/dag vanaf 3 personen
 • Mogelijkheid van een extra tussenkomst voor nieuwe leidinggevenden: 2.500 euro (als het over een opleiding van minstens 32 uur gaat)
 • Als de opleiding minstens 32 duurt kan Alimento ook een attest voor Vlaams Opleidingsverlof bezorgen, waardoor u ook (een deel van) de loonkost kan recupereren.

Meer info?

Neem contact op met Lieve Ruelens
 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven