“Onze werkvloer moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij waaraan we onze producten leveren”, vangt Arthur Koning – Talent Lead bij PepsiCo – aan. “Daarom willen we een workforce die zo divers en inclusief mogelijk is.”

Diversiteit en inclusie, een beleid in beweging

“Diversiteit en inclusie maken deel uit van PepsiCo’s zijn. Elk jaar brengen we een rapport uit waarin we open en transparant onze initiatieven en targets publiek delen”, gaat Arthur verder. “Zo streven we tegen 2025 naar een gelijke man-vrouwverdeling in managementposities. Verder ligt onze focus sinds een paar jaar op het ondersteunen van vluchtelingen en is er nog een derde pijler: ‘Equal Team’ rond de LGBTQIA+-community. Je bent eigenlijk nooit klaar. Het blijft in beweging.”

Diverse perspectieven in huis halen

“We vinden dat we als bedrijf een rol moeten spelen voor mensen die kwestbaarder zijn of steun nodig hebben”, beklemtoont Arthur. “Via mentorprogramma’s bijvoorbeeld koppelen we medewerkers aan vrouwelijke vluchtelingen om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en hen aan werk te helpen. Ook hebben we pilots lopen met jobbeurzen voor vluchtelingen die via speeddating kunnen solliciteren voor onze vacatures. Een win-win, want met elke vluchteling halen we een divers perspectief in huis.”

A space to be you

“Onze slogan luidt: a space to be you”, gaat Marie Christiaens (Frontline Manager bij PepsiCo Veurne) verder. “Iedereen mag zichzelf zijn. Daar werken we het hele jaar door aan. Voor onze Equal Team-pijler bijvoorbeeld zijn er ook acties buiten de Pride-maand, zoals het uitdelen van Pride-lanyards gekoppeld aan het ondertekenen van een Pride-pledge. Daarnaast proberen we ook juiste informatie met de werkvloer te delen. Via workshops rond heteronormatieve taal en de rol van taal in diversiteit en inclusie bijvoorbeeld. Zo leer je welke impact woorden en taalgebruik kunnen hebben op je collega’s.”

Laagdrempelig meldpunt voor ongewenst gedrag

“Met het ondertekenen van de Pride-pledge verklaar je dat je achter de ideeën en waarden van een Equal Team staat en durft te spreken als je iets ziet wat daar niet mee strookt.” “We hebben bovendien een speak-uplijn die medewerkers anoniem kunnen bellen als ze gediscrimineerd worden, hun grenzen overschreden worden of om dingen te melden die niet in lijn liggen met onze code of conduct”, voegt Arthur toe. “Dat verlaagt de drempel voor een klokkenluider, omdat die anoniem blijft en er een onafhankelijke persoon wordt ingeschakeld om feiten te verzamelen.”

Werkgroep diversiteit en inclusie

“Marie maakt deel uit van het Diversity & Inclusion Team dat elke maand samenkomt. Voor heel wat thema’s hebben we bij PepsiCo crossfunctionele werkgroepen met vrijwilligers uit hr, sales, de fabriek enzovoort. We brengen mensen met een intrinsieke interesse en passie voor dat specifieke onderwerp samen. Ze volgen wat er leeft in de maatschappij en op de werkvloer. Met de ideeën die ze extern of intern opdoen, gaan ze dan aan de slag.”

Vinger aan de pols 

“Op global niveau is er de Self-ID. Hiermee kan je vrijwillig diversiteitskenmerken kenbaar maken; zoals seksuele voorkeur, de pronouns die je verkiest, of je een beperking hebt of een mantelzorger bent voor iemand met een beperking. Die informatie gebruiken we ook voor ons beleid of we houden er rekening mee bij het organiseren van events. Het is een vinger aan de pols van wat er leeft onder onze workforce.”

Verbinding maken via kleine ingrepen

“In Veurne komt er een nieuw gebouw en daar zal er een gebedsruimte zijn en een plek om te kolven”, gaat Marie verder. “Eigenlijk gaat het vaak om kleine dingen waarmee je connectie maakt tussen diverse teams, tussen anderstaligen, enzovoort.” “Absoluut,” beaamt Arthur, “zo heeft iemand van hr het Diversity Card Game ontwikkeld. Dat zijn kaartjes met gespreksopeners zoals: ‘Vind je dat PepsiCo genoeg doet rond diversiteit? Waarom wel? Waarom niet?’ Maar ook via trainingen rond bijvoorbeeld inclusieve taal of rond onbewuste bias werken we continu aan een inclusieve werkvloer.”

Employer branding

“We zijn verder goed op weg om een perfect gelijke man-vrouwverhouding te hebben in managementrollen. In dat opzicht bieden we bij PepsiCo veel flexibiliteit in verlofopname, glijdende werkuren enzovoort. Daarnaast werk ik nu aan meer etniciteit op kantoor”, sluit Arthur af. “Door visibiliteit te creëren en via employer branding. Van onze vacatures spat het eraf dat we diversiteit belangrijk vinden. Dat is ook de reden waarom mensen zich hier thuis voelen; iedereen kan zichzelf zijn en dat ervaren ze ook echt zo.”

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven