Wat kunnen we u aanraden op dit vlak?

Neem contact op met een van onze adviseurs. We bekijken met jou welk type bevraging voor jouw organisatie het meest geschikt is.

Via een welzijnsscan, specifiek gericht op werkdruk, kan je samen met (een deel van) je medewerkers een eerste verkenning doen van mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen.

Een instrument dat we ten zeerste aanraden is de Werkmeter van Workitects. Het is een welzijnsbevraging die focust op de inhoud van jobs en de arbeidsorganisatie. De resultaten geven directe aanknopingspunten om het werk anders te organiseren, zodat de werkdruk in de organisatie evenwichtiger verdeeld is. Koppel je hieraan een organisatiescan, wordt dit verder uitgewerkt.

Via de Vlaamse werkbaarheidscheques kan je werkdrukanalyses (gedeeltelijk) financieren, ook andere dan we hier voorstellen. Spreek dit ook gerust met ons door.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven