In het kader van de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk kunnen werknemers uit de voedingsindustrie binnenkort meer opleiding krijgen. Op basis van deze cao heeft elke werknemer immers opleidingsrecht; hierbij kan het zowel om individuele als om collectieve vorming gaan. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit recht uitgebreid tot gemiddeld vier opleidingsdagen per voltijdsequivalent en per jaar.

In de voedingsindustrie genoot het personeel al van twee dagen individuele en één dag collectieve vorming tijdens de arbeidsuren. Dat omvatte formele en initiële, maar ook informele vorming. In een nieuw akkoord tussen vakbonden en werkgevers werd als volgt overeengekomen:

  • Binnen het aanbod Alimento-opleidingen wordt het accent vooral gelegd op risicoprofielen, digitalisering, robotisering, taalopleiding en diversiteit. Dit aanbod zorgt ervoor dat werknemers sterker in hun schoenen staan; zowel aan het begin, in het midden als aan het einde van hun loopbaan.
  • Bovenop het recht op gemiddeld twee dagen individuele opleiding (te volgen binnen de twee jaar) heeft men nu ook recht op twee dagen collectieve vorming per jaar. Vanaf 2020 worden deze collectieve rechten dus tot gemiddeld vier opleidingsdagen per VTE en per jaar gebracht.

We herinneren hier nog even aan de andere verplichtingen voor voedingsbedrijven op basis van deze sectorale cao:

  • Een opleidingsplan is verplicht voor alle bedrijven met 20 of meer werknemers. Dit plan moet conform het sectoraal model zijn en moet overlegd worden in de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie.
  • Elke werknemer beschikt over een initiatiefrecht om een gesprek te vragen met zijn verantwoordelijke voor het analyseren van de eigen opleidingsmogelijkheden.
  • Elk personeelslid kan ook een opleidingsbilan aan Alimento vragen. Hierdoor krijgt men een zicht op alle gevolgde opleidingen via Alimento. 

Wil je meer info over deze praktische wijzigingen? Contacteer de Alimento-adviseur van uw regio.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven