Groeiende voedingsbedrijven worden met heel wat uitdagingen geconfronteerd. Hoe behoud je de nodige flexibiliteit als je personeelsbestand elk jaar aandikt? Hoe zorg je ervoor dat je personeel ervoor blijft gaan?

Meer betrokkenheid en eigenaarschap op de werkvloer bieden daarvoor een goede oplossing. Schrijf je in voor dit innovatielab en ontdek oplossingen voor die uitdaging.

Waarom dit innovatielab?

Door slim te organiseren evolueer je naar een flexibelere onderneming waar iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Zo is die beter opgewassen tegen hoge prestatie-eisen op het vlak van innovatie, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, enz.

Hoe ziet dit er dan uit in de praktijk?

 • Minder hiërarchie en duidelijke rollen
  Delegeer zoveel mogelijk verantwoordelijkheden naar de werkvloer en baken ze duidelijk af. Zo voorkom je tijdrovende afstemmingsproblemen. En speel je kort op de bal om snel te schakelen, problemen op te lossen en verbeteringen te realiseren. 
 • Transparantie
  Organiseer je rond het primaire proces, je kernactiviteit. Zo hebben je medewerkers een beter zicht op hun aandeel in het productiegeheel. Doen er zich variaties of storingen in de processen voor? Dan vinden ze sneller een oplossing. Dit betekent ook een besparing in extra uitgaven voor complexe aansturings- en planningssystemen.
 • Betrokken en competente medewerkers
  De basis van je organisatiestructuur? Teams die ‘samen’ resultaten neerzetten. De trainingskosten betalen zich terug in extra betrokkenheid. Door hun brede inzetbaarheid mobiliseren en verschuiven de teamleden efficiënt capaciteit om flessenhalzen te vermijden. Gevolg? Minder chaos en voorspelbare doorlooptijden.

Het INNOVATIELAB van Flanders’ FOOD, Alimento en Workitects reikt dus heel wat inzichten en oplossingen aan waar ook jij je voordeel mee kan doen.

Wat en waar?

Een praktijkgerichte opleiding van 4 sessies, telkens ‘ten huize van’ een productiebedrijf.

Voor wie?

 • 4-6 voedingsbedrijven
 • Per bedrijf nemen 2 of meerdere sleutelpersonen (bedrijfsleider, productiemanager, HR, ...) deel. Op deze manier krijgen een aantal personen van het bedrijf dezelfde inzichten mee en wordt een grotere basis voor verandering gelegd.

Doel?

Een integraal beeld krijgen van de arbeidsorganisatie en werking van het eigen bedrijf. Hierbij wordt men op weg gezet om zich efficiënter en flexibeler te organiseren en meer betrokkenheid en eigenaarschap te creëren op de werkvloer.

Wanneer?

 • Start - sessie 1: 18 september 2019 (9u-17u) - locatie nog te bepalen
 • Sessie 2: 9 oktober 2019 (VM) - locatie nog te bepalen
 • Sessie 3: 5 november 2019 (9u-17u) - locatie nog te bepalen
 • Sessie 4: 25 november 2019(VM) - locatie nog te bepalen

Je schrijft in voor alle sessies gespreid over 4 verschillende dagen. Schrijf hier nu in!

Aanpak?

 • Elke sessie start met een rondleiding bij het gastbedrijf.
 • Het programma is opgebouwd rond onderstaand schema. Tijdens de 4 sessies wordt er ingezoomd op elk van de 8 bouwstenen.
 • Tussen de sessies door krijgen de deelnemers een opdracht mee, om zo gaandeweg een analyse van én actieplan voor het eigen bedrijf te maken.

Kostprijs?

 • 2 deelnemers: 2000 euro
 • Per extra deelnemer: 500 euro pp
 • Tegemoetkoming van Alimento (voor bedrijven PC 118 - PC 220): 390 euro/dag (onafhankelijk van de grootte van het bedrijf en het aantal deelnemers). Voor meer info contacteer Lieve Ruelens (Alimento) (0472 118 622, lieve.ruelens@alimento.be)

WIFI 2020

Deze opleiding kadert in het innovatieproject WIFI 2020 (Workplace Innovation for the Food Industry 2020) van Flanders’ Food, Alimento en Workitects.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven