De betrokkenheid van je werknemers vormt de basis voor goede prestaties. Betrokken medewerkers denken mee, passen zich aan en tonen een grote collegialiteit. Steeds meer organisaties zetten daarom in op teamontwikkeling en op coachende vaardigheden voor de leidinggevenden. 

Maar wat als het ziekteverzuim te hoog blijft? Of heb je de indruk dat je personeel niet altijd weet wat er exact van hen verwacht wordt of waar ze aan toe zijn? 

Om zo’n situaties recht te trekken, moet je verder kijken dan de symptomen en de oorzaken zelf aanpakken. Wat kan je concreet doen om je organisatie te verbeteren?

Workitects ontwikkelde een werkbaarheidsbevraging die peilt naar zowel de jobinhoud als de arbeidsorganisatie. Je krijgt zicht op het stressniveau, de mate van tevredenheid, de betrokkenheid en de collegialiteit. Zo heb je aanknopingspunten om in te grijpen in je organisatie en kan je elk van deze factoren aanpakken.

De bevraging en rapportering beantwoorden aan de eisen voor het in kaart brengen van psychosociale risico’s op het werk (Wet van 1 september 2014 en het Koninklijk Besluit van 10 april 2014). Deze bevraging kan je betalen met de nieuwe Vlaamse werkbaarheidscheques.

Meer info over de Werkmeter
Meer info over de Vlaamse werkbaarheidscheques

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven