Zalmkweker en visverwerker Mowi heeft in België 240 medewerkers in Brugge en 80 in Oostende. Die zijn afkomstig uit 29 landen en hebben 10 verschillende nationaliteiten. Hoe slagen ze erin om van deze diversiteit een troef te maken?

Diversiteit en inclusie: motor van bedrijf

Mowi kiest er bewust voor om tegemoet te komen aan de noden en verlangens van de medewerkers. Verschillen in leeftijd, cultuur en afkomst worden niet als een probleem gezien, maar als een aanwinst. “Zij brengen andere competenties, ervaringen en gewoontes het bedrijf binnen en wij zien dat als een meerwaarde” horen we van Ann Vyncke, HR Manager Mowi Belgium. “Diversiteit en inclusie in alle afdelingen maken van Mowi gewoon een beter bedrijf. Daarom hebben we die structureel verankerd in de bedrijfspolicy.”

Integratie in de bedrijfscultuur

“Om deze positieve keuze voor diversiteit bij iedereen in het bedrijf ingang te laten vinden, is ze opgenomen in een gedragscode” vertelt Bart Lannoo, HR Business Partner Mowi Western Europe. “Er wordt expliciet gesteld dat alle activiteiten binnen Mowi zonder discriminatie op basis van welk kenmerk dan ook, worden uitgevoerd. De kern van de non-discriminatieclausule is dat iedereen als een persoon, als een individu wordt behandeld en niet als lid van een groep.”

De daad bij het woord voegen: diversiteit op de werkvloer

“We hebben ervoor gezorgd dat diversiteit als een rode draad door ons HR-beleid is verweven. Van zodra we potentiële werknemers benaderen, leggen we daar al de nadruk op” legt Kenny Vantomme, HR Business Partner Mowi Brugge uit.

“We werken momenteel aan een nieuwe tool waarmee geïnteresseerde kandidaten een virtual reality tour door ons bedrijf krijgen, waarin we al aandacht besteden aan de belangrijkste aspecten van een goede en veilige werkomgeving.  Naast veiligheid, ergonomie en welzijn behoort een positieve benadering van diversiteit daar voor ons ook onder” vult Ann Vyncke aan.

“We trekken dat consequent door naar het onthaal van nieuwe werknemers” zegt Bart Lannoo. “We zorgen voor een warm onthaal op maat van het individu. Concreet betekent dit dat onze onthaalbrochure helemaal visueel gemaakt is. Die kunnen ze in een e-learning module doorlopen.”

De peters/meters krijgen uiteraard ook coaching en beschikken over een checklist om nieuwe medewerkers wegwijs te maken.

Een retentiebeleid gericht op welzijn en welbevinden

Werknemers aantrekken is één ding, maar voorkomen dat ze snel weer vertrekken is natuurlijk nog veel beter. Ook hier blijkt een positieve benadering van diversiteit een sleutel tot succes. Om dat te bereiken heeft Mowi een non-discriminatie clausule opgenomen in de gedragscode, het arbeidsreglement samengevat in een verkorte en gevisualiseerde versie en biedt het uitgebreide mogelijkheden voor werkplekleren. Dat gaat van korte trainingsmomenten voor anderstaligen over kwaliteitsdenken, hygiëne … maar ook over positief omgaan met diversiteit. Bart Lannoo legt uit: “Door een laagdrempelige, toegankelijke werkvloer te creëren, voelt iedere medewerker zich als individu gerespecteerd. Iedereen moet zich als een vis in het water voelen bij Mowi. En hoe diverser de vissen, hoe mooier het aquarium.”

Tips & tricks voor het divers bedrijf

  • Expliciteer en deel je visie binnen en buiten je bedrijf.
  • Creëer een taalneutrale bedrijfsomgeving.
  • Combineer verschillende tools om medewerkers te bereiken (pictogrammen, foto’s, woorden/tekst, geluidsfragmenten, film …) om zo veel mogelijk leerstijlen van medewerkers aan te spreken.
  • Maak de informatie in jouw bedrijf toegankelijk voor iedereen. Een toegankelijke werkomgeving is niet alleen goed voor medewerkers met een migratieachtergrond, maar ook voor anderstalige of kortgeschoolde Belgen. 
  • In de omgang met collega’s gebruik je best de basisregels van “klare taal”.
  • Laat je inspireren op https://www.klaretaalrendeert.be/
  • Werk je regelmatig samen met uitzendkantoren of andere partners? Breng ze op de hoogte van je ambities op het vlak van een divers bedrijf!

“Iedereen moet zich als een vis in het water voelen bij Mowi. En hoe diverser de vissen, hoe mooier het aquarium”.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Voedingsbedrijven

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven