Samenvatting
Het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP. Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord. De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van voedingsproducten.

Module A: Projectvoorbereiding / nulmeting
? korte uiteenzetting omtrent de BRC-/IFS-/FSSC 2200-standaard (historiek, eisen, audit, afwijkingen, situering t.o.v. andere normen) of een andere gewenste standaard zoals ISO 22000 of Food voor KMO’s
? nulmeting: doorlichting en een initiële toetsing van het bestaande systeem t.o.v. de basiseisen van de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO 22000, Food voor KMO’s of de autocontrolegids
? opmaak verslag en projecttiming voor de uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem en toelichting van het verslag aan het management.

Module B: Begeleiding bij de uitbouw van het kwaliteitszorgsysteem conform de eisen van de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO 22000? FSSC 22000, Food voor KMO’s
? kennisoverdracht naar het kwaliteitsteam omtrent de uitbouw van een kwaliteitszorgsysteem volgens de eisen van de standaard, en de integratie van het HACCP-plan en –handboek binnen dit kwaliteitszorgsysteem
? begeleiden van het HACCP-team / kwaliteitsteam bij de uitbouw of het bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem, conform de eisen, uitgaande van de specifieke bedrijfssituatie.

Module C: Vertaling van het kwaliteitszorgsysteem naar het uitvoerend personeel
Samen met de directie / het management wordt aan het uitvoerend personeel:
? het kader verduidelijkt waarin het kwaliteitszorgsysteem tot stand kwam
? de BRC- en de IFS-standaard of een andere gewenste standaard zoals ISO 22000, FSSC 22000 of Food voor KMO’s kort toegelicht
? het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen toegelicht
? de belangrijkste procedures toegelicht
? de taken en verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitszorgsysteem algemeen toegelicht
? de rol van het productiepersoneel tijdens een audit verduidelijkt.

Module D: Opvolgingssessies
Tijdens de opvolgingssessies wordt begeleiding voorzien van het HACCP-team / kwaliteitsteam bij o.a.:
? het optimaliseren of bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem zoals uitgewerkt in module B na een periode van implementatie
? het bijsturen van het kwaliteitszorgsysteem in navolging van een audit
? de opmaak van een verbeterplan en het verzamelen van objectief bewijsmateriaal in navolging van een audit
? de aanpassing van het kwaliteitszorgsysteem bij versiewijzigingen van de standaarden.

Deze vier modules, kunnen – afhankelijk van de stand van zaken binnen het bedrijf op het vlak van kwaliteitszorg en de kennis van de specifieke standaard – afzonderlijk gegeven worden. Om het aantal begeleidingssessies van module B zo optimaal mogelijk in te schatten, wordt echter aan bedrijven die kiezen voor deze module, ten stelligste aangeraden om modules A en B te combineren.

Praktisch

Referentie
IPV/202/47/0102001/01
Tussenkomst
Max. 210 EUR/sessie
Tijdsduur
Nog vast te leggen
Lesgevers
nog vast te leggen
Praktische info

Contact Alimento

Tom De Cock

Adviseur
0473/654 268
Terug naar boven