Doelstelling:

  • Registratie van opleidingen
  • Berekening van opleidingsinspanningen, zoals gevraagd in de sociale balans

Doelgroep – Gebruikers:

  • HR-verantwoordelijke

Doelgroep – Begunstigden:

  • HR-verantwoordelijke

Beschrijving:

Deze tool helpt je om op een eenvoudige manier de opleidingen in je bedrijf te registreren en je totale opleidingsinspanningen te berekenen. Dit wil zeggen dat alle directe en indirecte kosten en financiële tussenkomsten voor opleiding die je bedrijf ontving worden verrekend.

Opleidingsregistratie is onder andere nodig voor audits in het kader van voedselveiligheid. De berekening van de totale inspanningen helpt je om de sociale balans die je bedrijf jaarlijks aan de Nationale Bank moet overmaken, goed in te vullen.

Hoe verkrijgen?

Je kan de tool hier downloaden.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Terug naar boven