De Nationale Veiligheidsraad neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. Als gevolg hiervan beslist de Vlaamse overheid om haar richtlijnen voor de uitvoering van overeenkomsten in alternerende opleidingen (OAO’s, SAO’s en deeltijdse arbeidsovereenkomsten in duaal leren, DBSO en Leertijd) aan te passen. 

Schorsing, geen stopzetting, van de overeenkomsten OAO

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst tot zolang de maatregelen van de nationale veiligheidsraad dit vereisen. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid 'overmacht coronavirus' in. Zie https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren/coronavirus (bij “veelgestelde vragen” ; “Welke administratie moet er gebeuren bij tijdelijke werkloosheid?”)

Voedingsnijverheid is een uitzondering

Een uitzondering wordt enkel toegestaan voor leerlingen die opgeleid worden in cruciale sectoren en essentiële diensten. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking zoals de handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, dierenvoeding, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij (paritaire comités : 118 & 220)

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

 • als de opleiding opgenomen is in de lijst van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen verderlopen én Opleidingen in essentiële dienst (duaal - leren en werken) (zie verder)
 • wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet (dit is zo voor de voedingsnijverheid) én
 • wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.(in elke overeenkomst individueel te bepalen).

Leerlingen die ziek zijn, die behoren tot een risicogroep of die samenleven met personen die behoren tot een risicogroep nemen contact op met de huisarts en volgen het advies van de huisarts.

Indien de sector of werkplek acht dat het niet mogelijk is om de overeenkomst nog verder te laten lopen, wordt deze geschorst na overleg met alle betrokken partijen. De onderneming dient een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid 'overmacht coronavirus' in. Zie https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren/coronavirus (bij “veelgestelde vragen” ; “Welke administratie moet er gebeuren bij tijdelijke werkloosheid?”).

Opleidingen in duaal leren/leren en werken

Opleidingen waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten (zie MB) mogen verder lopen zijn én relevant zijn voor de voedingsnijverheid zijn :

Opleidingen duaal leren

 • GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS EN BuSO OV4
 • 2de graad bso
  • Bakkerij duaal
  • Slagerij duaal
 • 3de graad bso
  • Brood- en banketbakkerij duaal
  • Grootkeuken en catering duaal
  • Logistiek duaal
  • Slagerij duaal
 • Specialisatiejaar bso 
  • Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal
  • Grootkeukenkok duaal
 • 3e graad tso
  • Bakkerijtechnieken duaal
 • BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (BuSO OV3) 
  • Medewerker (banket)bakkerij duaal kwalificatiefase
  • Medewerker slagerij duaal kwalificatiefase

Opleidingen leren en werken  DBSO - Leertijd

 • MODULAIR GEORGANISEERD OP BASIS VAN EEN BEROEPSKWALIFICATIE
  • Productiemedewerker industrie
 • MODULAIR GEORGANISEERD
  • Aanvuller
  • Assistent productieoperator voeding
  • Banketbakker
  • Bestuurder heftruck
  • Bestuurder reachtruck 
  • Brood- en banketbakker
  • Broodbakker
  • Grootkeukenhulpkok
  • Grootkeukenkok
  • Grootkeukenmedewerker
  • Industrieel maaltijdbereider
  • Industrieel verpakker
  • Industrieel vleesbewerker
  • Industrieel vleesproductenbereider
  • Kassier
  • Magazijnmedewerker
  • Productiemedewerker voeding
  • Productieoperator voeding
  • Slager
  • Slager/bereider verkoopklare gerechten
  • Slager/spekslager
  • Uitsnijder-uitbener
  • Uitsnijder-uitbener rund
  • Uitsnijder-uitbener schaap
  • Uitsnijder-uitbener varken
  • Verkoper
  • Winkelbediende

 Actuele info vindt u op : https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren/coronavirus  

 

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven